μέλλοντας
Englishman's Concordance
μέλλοντας (mellontas) — 3 Occurrences

Acts 3:3 V-PPA-AMP
GRK: καὶ Ἰωάννην μέλλοντας εἰσιέναι εἰς
NAS: and John about to go
KJV: and John about to go into
INT: and John being about to enter into

Acts 23:15 V-PPA-AMP
GRK: ὑμᾶς ὡς μέλλοντας διαγινώσκειν ἀκριβέστερον
NAS: to you, as though you were going to determine
KJV: as though ye would enquire
INT: you as being about to examine more earnestly

Hebrews 1:14 V-PPA-AMP
GRK: διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν
NAS: of those who will inherit
KJV: for them who shall be heirs of
INT: on account of those being about to inherit salvation

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page