μέλλοντες
Englishman's Concordance
μέλλοντες (mellontes) — 4 Occurrences

Acts 20:13 V-PPA-NMP
GRK: Ἄσσον ἐκεῖθεν μέλλοντες ἀναλαμβάνειν τὸν
NAS: for Assos, intending from there
KJV: there intending to take in
INT: Assos there being about to take in

Acts 22:29 V-PPA-NMP
GRK: αὐτοῦ οἱ μέλλοντες αὐτὸν ἀνετάζειν
NAS: those who were about to examine
KJV: him which should have examined him:
INT: him those being about him to examine

James 2:12 V-PPA-NMP
GRK: νόμου ἐλευθερίας μέλλοντες κρίνεσθαι
KJV: do, as they that shall be judged by
INT: [the] law of freedom being about to be judged

Revelation 6:11 V-PPA-NMP
GRK: αὐτῶν οἱ μέλλοντες ἀποκτέννεσθαι ὡς
KJV: brethren, that should be killed
INT: of them those being about to be killed as

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page