εἰσέλθητε
Englishman's Concordance
εἰσέλθητε (eiselthēte) — 10 Occurrences

Matthew 5:20 V-ASA-2P
GRK: οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν
NAS: and Pharisees, you will not enter the kingdom
KJV: ye shall in no case enter into
INT: no not shall you enter into the

Matthew 10:5 V-ASA-2P
GRK: Σαμαριτῶν μὴ εἰσέλθητε
NAS: of [the] Gentiles, and do not enter [any] city
KJV: of the Samaritans enter ye not:
INT: of [the] Samaritians not enter

Matthew 10:11 V-ASA-2P
GRK: ἢ κώμην εἰσέλθητε ἐξετάσατε τίς
NAS: or village you enter, inquire who
KJV: or town ye shall enter, enquire who
INT: or village you enter inquire who

Matthew 18:3 V-ASA-2P
GRK: οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν
NAS: children, you will not enter the kingdom
KJV: ye shall not enter into the kingdom
INT: no not shall you enter into the

Matthew 26:41 V-ASA-2P
GRK: ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν
NAS: and praying that you may not enter into temptation;
KJV: pray, that ye enter not into
INT: that not you enter into temptation

Mark 6:10 V-ASA-2P
GRK: Ὅπου ἐὰν εἰσέλθητε εἰς οἰκίαν
NAS: to them, Wherever you enter a house,
KJV: In what place soever ye enter into
INT: wherever if you enter into a house

Luke 9:4 V-ASA-2P
GRK: ἂν οἰκίαν εἰσέλθητε ἐκεῖ μένετε
NAS: Whatever house you enter, stay there
KJV: whatsoever house ye enter into, there
INT: anyhow house you might enter there remain

Luke 10:5 V-ASA-2P
GRK: δ' ἂν εἰσέλθητε οἰκίαν πρῶτον
NAS: Whatever house you enter, first say,
KJV: whatsoever house ye enter, first say,
INT: moreover anyhow you might enter house first

Luke 10:10 V-ASA-2P
GRK: ἂν πόλιν εἰσέλθητε καὶ μὴ
NAS: city you enter and they do not receive
KJV: city ye enter, and
INT: anyhow city you might enter and not

Luke 22:46 V-ASA-2P
GRK: ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν
NAS: up and pray that you may not enter into temptation.
KJV: lest ye enter into
INT: that not you might enter into temptation

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1525
194 Occurrences


εἰσήλθατε — 1 Occ.
εἰσῆλθεν — 43 Occ.
εἰσῆλθες — 2 Occ.
εἰσήλθομεν — 2 Occ.
εἰσῆλθον — 12 Occ.
εἰσεληλύθασιν — 1 Occ.
εἰσεληλύθατε — 1 Occ.
εἰσελεύσεσθαι — 1 Occ.
εἰσελεύσεται — 3 Occ.
εἰσελεύσομαι — 1 Occ.
εἰσελεύσονται — 5 Occ.
Εἰσέλθατε — 1 Occ.
εἰσελθάτω — 1 Occ.
εἴσελθε — 4 Occ.
εἰσέλθῃ — 9 Occ.
εἰσέλθῃς — 4 Occ.
εἰσέλθητε — 10 Occ.
εἰσελθεῖν — 36 Occ.
εἰσέλθωμεν — 1 Occ.
εἰσελθὼν — 20 Occ.
εἰσέλθωσιν — 2 Occ.
εἰσελθόντα — 4 Occ.
εἰσελθόντες — 5 Occ.
εἰσελθόντι — 1 Occ.
εἰσελθόντων — 2 Occ.
Εἰσελθόντος — 3 Occ.
εἰσελθοῦσα — 1 Occ.
εἰσελθοῦσαι — 2 Occ.
εἰσελθούσης — 1 Occ.
εἰσέρχησθε — 1 Occ.
εἰσέρχεσθε — 1 Occ.
εἰσερχέσθωσαν — 1 Occ.
εἰσέρχεται — 1 Occ.
εἰσερχομένην — 1 Occ.
εἰσερχόμενοι — 2 Occ.
εἰσερχόμενον — 1 Occ.
εἰσερχόμενος — 3 Occ.
εἰσερχομένου — 1 Occ.
εἰσερχομένους — 2 Occ.
Εἰσερχόμεθα — 1 Occ.
Additional Entries
εἰσεληλύθατε — 1 Occ.
εἰσελεύσεσθαι — 1 Occ.
εἰσελεύσεται — 3 Occ.
εἰσελεύσομαι — 1 Occ.
εἰσελεύσονται — 5 Occ.
Εἰσέλθατε — 1 Occ.
εἰσελθάτω — 1 Occ.
εἴσελθε — 4 Occ.
εἰσέλθῃ — 9 Occ.
εἰσέλθῃς — 4 Occ.
εἰσελθεῖν — 36 Occ.
εἰσέλθωμεν — 1 Occ.
εἰσελθὼν — 20 Occ.
εἰσέλθωσιν — 2 Occ.
εἰσελθόντα — 4 Occ.
εἰσελθόντες — 5 Occ.
εἰσελθόντι — 1 Occ.
εἰσελθόντων — 2 Occ.
Εἰσελθόντος — 3 Occ.
εἰσελθοῦσα — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page