Evanðelje po Mateju 16
Croatian Bible
1 Pristupe k njemu farizeji i saduceji. Iskušavajući ga, zatraže da im pokaže kakav znak s neba. 2On im odgovori: Uvečer govorite: 'Bit će vedro, nebo se žari.' 3A ujutro: 'Danas će nevrijeme, nebo se tamno zacrvenjelo.' Lice neba znadete rasuditi, a znakove vremena ne znate. 4Naraštaj opak i preljubnički znak traži, ali mu se znak neće dati doli znak Jonin. Tada ih ostavi i ode.

5Učenici dođoše prijeko, a zaboraviše ponijeti kruha. 6A Isus im reče: Pazite, čuvajte se kvasca farizejskog i saducejskog! 7Oni zamišljeni među sobom govorahu: Kruha ne ponijesmo. 8Zamijetio to Isus pa reče: Što ste zamišljeni, malovjerni, da kruha nemate? 9Zar još ne shvaćate, ne sjećate li se onih pet kruhova na pet tisuća i koliko košara nakupiste? 10I onih sedam kruhova na četiri tisuće i koliko košara nakupiste? 11Kako onda ne shvaćate da vam to ne rekoh o kruhu? Nego, čuvajte se kvasca farizejskog i saducejskog. 12Tada razumješe kako im ne reče da se čuvaju kvasca krušnoga, nego nauka farizejskog i saducejskoga.

13Kad Isus dođe u krajeve Cezareje Filipove, upita učenike: Što govore ljudi, tko je Sin Čovječji? 14Oni rekoše: Jedni da je Ivan Krstitelj; drugi da je Ilija; treći opet da je Jeremija ili koji od proroka. 15Kaže im: A vi, što vi kažete, tko sam ja? 16Šimun Petar prihvati i reče: Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga. 17Nato Isus reče njemu: Blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj, koji je na nebesima. 18A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. 19Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima. 20Tada zaprijeti učenicima neka nikomu ne reknu da je on Krist.

21Otada poče Isus upućivati učenike kako treba da pođe u Jeruzalem, da mnogo pretrpi od starješina, glavara svećeničkih i pismoznanaca, da bude ubijen i treći dan da uskrsne. 22Petar ga uze na stranu i poče odvraćati: Bože sačuvaj, Gospodine! Ne, to se tebi ne smije dogoditi! 23Isus se okrene i reče Petru: Nosi se od mene, sotono! Sablazan si mi jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!

24Tada Isus reče svojim učenicima: Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. 25Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mena, naći će ga. 26Ta što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj? 27Doći će, doista, Sin Čovječji u slavi Oca svoga s anđelima svojim i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim.

28Zaista, kažem vam, neki od ovdje nazočnih neće okusiti smrti dok ne vide Sina Čovječjega gdje dolazi sa svojim kraljevstvom.Croatian Bible -- BIBLIJA Prijevod KS Stari i Novi Zavjet -- Copyright by Kršæanska sadašnjost, Zagreb 1988. -- Zahvaljujemo Kršæanskoj sadašnjosti što nam je ustupila svoj tekst.

Bible Hub

Matthew 15
Top of Page
Top of Page