Matthew 16:23
New International Version
Jesus turned and said to Peter, "Get behind me, Satan! You are a stumbling block to me; you do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns."

New Living Translation
Jesus turned to Peter and said, "Get away from me, Satan! You are a dangerous trap to me. You are seeing things merely from a human point of view, not from God's."

English Standard Version
But he turned and said to Peter, “Get behind me, Satan! You are a hindrance to me. For you are not setting your mind on the things of God, but on the things of man.”

Berean Study Bible
But Jesus turned and said to Peter, “Get behind Me, Satan! You are a stumbling block to Me. For you do not have in mind the things of God, but the things of men.”

New American Standard Bible
But He turned and said to Peter, "Get behind Me, Satan! You are a stumbling block to Me; for you are not setting your mind on God's interests, but man's."

King James Bible
But he turned, and said unto Peter, Get thee behind me, Satan: thou art an offence unto me: for thou savourest not the things that be of God, but those that be of men.

Holman Christian Standard Bible
But He turned and told Peter, "Get behind Me, Satan! You are an offense to Me because you're not thinking about God's concerns, but man's."

International Standard Version
But Jesus turned and told Peter, "Get behind me, Satan! You are an offense to me, because you are not thinking God's thoughts but human thoughts!"

NET Bible
But he turned and said to Peter, "Get behind me, Satan! You are a stumbling block to me, because you are not setting your mind on God's interests, but on man's."

Aramaic Bible in Plain English
But he turned and said to Kaypha, “Get behind me, Satan; you are a stumbling block to me because you do not reason of God but of humans.”

GOD'S WORD® Translation
But Jesus turned and said to Peter, "Get out of my way, Satan! You are tempting me to sin. You aren't thinking the way God thinks but the way humans think."

Jubilee Bible 2000
But he turned and said unto Peter, Remove thyself from before me, Satan; thou art an offence unto me, for thou dost not understand that which is of God, but that which is of men.

King James 2000 Bible
But he turned, and said unto Peter, Get you behind me, Satan: you are an offense unto me: for you consider not the things that be of God, but those that be of men.

American King James Version
But he turned, and said to Peter, Get you behind me, Satan: you are an offense to me: for you mind not the things that be of God, but those that be of men.

American Standard Version
But he turned, and said unto Peter, Get thee behind me, Satan: thou art a stumbling-block unto me: for thou mindest not the things of God, but the things of men.

Douay-Rheims Bible
Who turning, said to Peter: Go behind me, Satan, thou art a scandal unto me: because thou savourest not the things that are of God, but the things that are of men.

Darby Bible Translation
But turning round, he said to Peter, Get away behind me, Satan; thou art an offence to me, for thy mind is not on the things that are of God, but on the things that are of men.

English Revised Version
But he turned, and said unto Peter, Get thee behind me, Satan: thou art a stumbling-block unto me: for thou mindest not the things of God, but the things of men.

Webster's Bible Translation
But he turned, and said to Peter, Get thee behind me, Satan; thou art an offense to me: for thou savorest not the things that are of God, but those that are of men.

Weymouth New Testament
But He turned and said to Peter, "Get behind me, Adversary; you are a hindrance to me, because your thoughts are not God's thoughts, but men's."

World English Bible
But he turned, and said to Peter, "Get behind me, Satan! You are a stumbling block to me, for you are not setting your mind on the things of God, but on the things of men."

Young's Literal Translation
and he having turned, said to Peter, 'Get thee behind me, adversary! thou art a stumbling-block to me, for thou dost not mind the things of God, but the things of men.'

Mattheus 16:23 Afrikaans PWL
maar Hy het weggedraai en vir Kefa gesê: “Gaan weg van agter My, teëstander! Jy is vir My ’n struikelblok omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van mense.”

Mateu 16:23 Albanian
Por ai u kthye dhe i tha Pjetrit: ''Shporru prej meje, o Satan! Ti je një skandal për mua, sepse s'ke ndër mënd punët e Perëndisë, por punët e njerëzve''.

ﻣﺘﻰ 16:23 Arabic: Smith & Van Dyke
فالتفت وقال لبطرس اذهب عني يا شيطان. انت معثرة لي لانك لا تهتم بما لله لكن بما للناس

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 16:23 Armenian (Western): NT
Ինք ալ դառնալով՝ Պետրոսի ըսաւ. «Ետե՛ւս գնա, Սատանա՛յ, դուն գայթակղութիւն ես ինծի. որովհետեւ ո՛չ թէ Աստուծոյ բաները կը մտածես, հապա՝ մարդոց բաները»:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  16:23 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta harc itzuliric erran cieçón Pierrisi, Guibelerat adi eneganic Satan, empatchu atzait: ecen eztituc aditzen Iaincoaren diraden gauçác, baina guiçonén diradenac.

Dyr Mathäus 16:23 Bavarian
Dyr Iesen aber gwenddt si um und spraach zo n Peetersn: "Wögg mit dir, Antsacher; gee myr aus de Augn! Du willst mi z Fall bringen, denn du haast nit yn n +Herrgot seinn Willn eyn n Sin, sundern dös, was d Menschn wollnd."

Матей 16:23 Bulgarian
А Той се обърна и рече на Петра: Махни се зад Мене, Сатано; ти си Ми съблазън; защото не мислиш за Божиите неща, а за човешките.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
但耶穌轉身對彼得說:「撒旦,退到我後面去!你是我的絆腳石,因為你不是思想神的事,而是思想人的事。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
但耶稣转身对彼得说:“撒旦,退到我后面去!你是我的绊脚石,因为你不是思想神的事,而是思想人的事。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
耶穌轉過來,對彼得說:「撒旦,退我後邊去吧!你是絆我腳的,因為你不體貼神的意思,只體貼人的意思。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
耶稣转过来,对彼得说:“撒旦,退我后边去吧!你是绊我脚的,因为你不体贴神的意思,只体贴人的意思。”

馬 太 福 音 16:23 Chinese Bible: Union (Traditional)
耶 穌 轉 過 來 , 對 彼 得 說 : 撒 但 , 退 我 後 邊 去 罷 ! 你 是 絆 我 腳 的 ; 因 為 你 不 體 貼 神 的 意 思 , 只 體 貼 人 的 意 思 。

馬 太 福 音 16:23 Chinese Bible: Union (Simplified)
耶 稣 转 过 来 , 对 彼 得 说 : 撒 但 , 退 我 後 边 去 罢 ! 你 是 绊 我 脚 的 ; 因 为 你 不 体 贴 神 的 意 思 , 只 体 贴 人 的 意 思 。

Evanðelje po Mateju 16:23 Croatian Bible
Isus se okrene i reče Petru: Nosi se od mene, sotono! Sablazan si mi jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!

Matouš 16:23 Czech BKR
Kterýžto obrátiv se, řekl Petrovi: Jdiž za mnou, satane, ku pohoršení jsi mi; nebo nechápáš těch věcí, kteréž jsou Boží, ale kteréž jsou lidské.

Matthæus 16:23 Danish
Men han vendte sig og sagde til Peter: »Vig bag mig, Satan! du er mig en Forargelse; thi du sanser ikke, hvad Guds er, men hvad Menneskers er.«

Mattheüs 16:23 Dutch Staten Vertaling
Maar Hij, Zich omkerende, zeide tot Petrus: Ga weg achter Mij, satanas! gij zijt Mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen, die Gods zijn, maar die der mensen zijn.

Nestle Greek New Testament 1904
ὁ δὲ στραφεὶς εἶπεν τῷ Πέτρῳ Ὕπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ· σκάνδαλον εἶ ἐμοῦ, ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων.

Westcott and Hort 1881
ὁ δὲ στραφεὶς εἶπεν τῷ Πέτρῳ Ὕπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ· σκάνδαλον εἶ ἐμοῦ, ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ θεοῦ ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ὁ δὲ στραφεὶς εἶπεν τῷ Πέτρῳ Ὕπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ· σκάνδαλον εἶ ἐμοῦ, ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ θεοῦ ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ὁ δὲ στραφεὶς εἴπεν τῷ Πέτρῳ, Ὕπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ, σκάνδαλόν μου εἴ· ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων.

Greek Orthodox Church 1904
ὁ δὲ στραφεὶς εἶπε τῷ Πέτρῳ· Ὕπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ· σκάνδαλόν μου εἶ· ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων.

Tischendorf 8th Edition
ὁ δὲ στραφεὶς εἶπεν τῷ Πέτρῳ· ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ· σκάνδαλον εἶ ἐμοῦ, ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ θεοῦ ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ὁ δὲ στραφεὶς εἶπε τῷ Πέτρῳ, Ὕπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ, σκάνδαλόν μου εἶ· ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων.

Stephanus Textus Receptus 1550
ὁ δὲ στραφεὶς εἶπεν τῷ Πέτρῳ Ὕπαγε ὀπίσω μου Σατανᾶ· σκάνδαλον μου, εἶ ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ θεοῦ ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ο δε στραφεις ειπεν τω πετρω υπαγε οπισω μου σατανα σκανδαλον ει εμου οτι ου φρονεις τα του θεου αλλα τα των ανθρωπων

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ο δε στραφεις ειπεν τω πετρω υπαγε οπισω μου σατανα σκανδαλον ει εμου οτι ου φρονεις τα του θεου αλλα τα των ανθρωπων

Stephanus Textus Receptus 1550
ο δε στραφεις ειπεν τω πετρω υπαγε οπισω μου σατανα σκανδαλον μου ει οτι ου φρονεις τα του θεου αλλα τα των ανθρωπων

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ο δε στραφεις ειπε τω Πετρω, Υπαγε οπισω μου, Σατανα, σκανδαλον μου ει· οτι ου φρονεις τα του Θεου, αλλα τα των ανθρωπων.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ο δε στραφεις ειπεν τω πετρω υπαγε οπισω μου σατανα σκανδαλον μου ει οτι ου φρονεις τα του θεου αλλα τα των ανθρωπων

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ο δε στραφεις ειπεν τω πετρω υπαγε οπισω μου σατανα σκανδαλον ει εμου οτι ου φρονεις τα του θεου αλλα τα των ανθρωπων

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
ho de strapheis eipen tō Petrō Hypage opisō mou, Satana; skandalon ei emou, hoti ou phroneis ta tou Theou alla ta tōn anthrōpōn.

ho de strapheis eipen to Petro Hypage opiso mou, Satana; skandalon ei emou, hoti ou phroneis ta tou Theou alla ta ton anthropon.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
ho de strapheis eipen tō Petrō Hypage opisō mou, Satana; skandalon ei emou, hoti ou phroneis ta tou theou alla ta tōn anthrōpōn.

ho de strapheis eipen to Petro Hypage opiso mou, Satana; skandalon ei emou, hoti ou phroneis ta tou theou alla ta ton anthropon.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:23 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
o de strapheis eipen tō petrō upage opisō mou satana skandalon ei emou oti ou phroneis ta tou theou alla ta tōn anthrōpōn

o de strapheis eipen tO petrO upage opisO mou satana skandalon ei emou oti ou phroneis ta tou theou alla ta tOn anthrOpOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:23 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
o de strapheis eipen tō petrō upage opisō mou satana skandalon mou ei oti ou phroneis ta tou theou alla ta tōn anthrōpōn

o de strapheis eipen tO petrO upage opisO mou satana skandalon mou ei oti ou phroneis ta tou theou alla ta tOn anthrOpOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:23 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
o de strapheis eipen tō petrō upage opisō mou satana skandalon mou ei oti ou phroneis ta tou theou alla ta tōn anthrōpōn

o de strapheis eipen tO petrO upage opisO mou satana skandalon mou ei oti ou phroneis ta tou theou alla ta tOn anthrOpOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:23 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
o de strapheis eipen tō petrō upage opisō mou satana skandalon mou ei oti ou phroneis ta tou theou alla ta tōn anthrōpōn

o de strapheis eipen tO petrO upage opisO mou satana skandalon mou ei oti ou phroneis ta tou theou alla ta tOn anthrOpOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:23 Westcott/Hort - Transliterated
o de strapheis eipen tō petrō upage opisō mou satana skandalon ei emou oti ou phroneis ta tou theou alla ta tōn anthrōpōn

o de strapheis eipen tO petrO upage opisO mou satana skandalon ei emou oti ou phroneis ta tou theou alla ta tOn anthrOpOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:23 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
o de strapheis eipen tō petrō upage opisō mou satana skandalon ei emou oti ou phroneis ta tou theou alla ta tōn anthrōpōn

o de strapheis eipen tO petrO upage opisO mou satana skandalon ei emou oti ou phroneis ta tou theou alla ta tOn anthrOpOn

Máté 16:23 Hungarian: Karoli
Õ pedig megfordulván, monda Péternek: Távozz tõlem Sátán; bántásomra vagy nékem; mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra.

La evangelio laŭ Mateo 16:23 Esperanto
Sed turninte sin, li diris al Petro:Iru malantaux min, Satano; vi estas faligilo por mi, cxar vi havas pensojn ne laux Dio, sed laux homoj.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 16:23 Finnish: Bible (1776)
Niin hän käänsi itsensä ympäri ja sanoi Pietarille: mene pois minun tyköäni, saatana! sinä olet minulle pahennukseksi: ettes ymmärrä niitä, jotka Jumalan ovat, mutta ne, jotka ihmisen ovat.

Matthieu 16:23 French: Darby
Mais lui, se retournant, dit à Pierre: Va arriere de moi, Satan, tu m'es en scandale; car tes pensees ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes.

Matthieu 16:23 French: Louis Segond (1910)
Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: Arrière de moi, Satan! tu m'es en scandale; car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes.

Matthieu 16:23 French: Martin (1744)
Mais lui s'étant retourné, dit à Pierre : retire-toi de moi, Satan, tu m'es en scandale; car tu ne comprends pas les choses qui sont de Dieu, mais celles qui sont des hommes.

Matthaeus 16:23 German: Modernized
Aber er wandte sich um und sprach zu Petrus: Heb dich, Satan, von mir! Du bist mir ärgerlich; denn du meinest nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist.

Matthaeus 16:23 German: Luther (1912)
Aber er wandte sich um und sprach zu Petrus: Hebe dich, Satan, von mir! du bist mir ärgerlich; denn du meinst nicht was göttlich, sondern was menschlich ist.

Matthaeus 16:23 German: Textbibel (1899)
Er aber wandte sich und sagte zu Petrus: weiche hinter mich, Satan; du bist mir ein Aergernis, du denkst nicht was Gott ansteht, sondern was den Menschen.

Matteo 16:23 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ma Gesù, rivoltosi, disse a Pietro: Vattene via da me, Satana; tu mi sei di scandalo. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini.

Matteo 16:23 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ma egli, rivoltosi, disse a Pietro: Vattene indietro da me, Satana; tu mi sei in iscandalo, perciocchè tu non hai il senso alle cose di Dio, ma alle cose degli uomini.

MATIUS 16:23 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Tetapi berpalinglah Yesus sambil berkata kepada Petrus, "Pergilah ke belakang Aku, hai Iblis! Engkaulah menjadi suatu penyesat bagi-Ku, karena bukannya engkau memikirkan barang daripada Allah, melainkan barang daripada manusia."

Matthew 16:23 Kabyle: NT
Sidna Ɛisa idewweṛ ɣuṛ-es, yenna-yas : Beɛɛed akkin fell-i a Cciṭan ! Tebɣiḍ aț-țiliḍ d ugur deg webrid-iw ! Ixemmimen-ik ur d-kkan ara s ɣuṛ Ṛebbi, lameɛna d ixemmimen n yemdanen.

마태복음 16:23 Korean
예수께서 돌이키시며 베드로에게 이르시되 사단아 ! 내 뒤로 물러가라 너는 나를 넘어지게 하는 자로다 네가 하나님의 일을 생각지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는도다 하시고

Matthaeus 16:23 Latin: Vulgata Clementina
Qui conversus, dixit Petro : Vade post me Satana, scandalum es mihi : quia non sapis ea quæ Dei sunt, sed ea quæ hominum.

Sv. Matejs 16:23 Latvian New Testament
Viņš pagriezās un sacīja Pēterim: Atkāpies no manis, sātan! Tu esi man par apgrēcību, jo tu nedomā to, kas ir Dieva, bet kas cilvēcīgs.

Evangelija pagal Matà 16:23 Lithuanian
Bet Jis atsisukęs pasakė Petrui: “Eik šalin, šėtone! Tu man papiktinimas, nes mąstai ne apie tai, kas Dievo, o kas žmonių”.

Matthew 16:23 Maori
Na ka tahuri ia, ka mea ki a Pita, Haere ki muri i ahau, e Hatana: he tutukitanga waewae koe ki ahau: kahore hoki ou ngakau ki nga mea a te Atua, engari ki a te tangata.

Matteus 16:23 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Men han vendte sig og sa til Peter: Vik bak mig, Satan! du er mig til anstøt; for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.

Mateo 16:23 Spanish: La Biblia de las Américas
Pero volviéndose El, dijo a Pedro: ¡Quítate de delante de mí, Satanás! Me eres piedra de tropiezo; porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.

Mateo 16:23 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Pero volviéndose El, dijo a Pedro: "¡Quítate de delante de Mí, Satanás! Me eres piedra de tropiezo; porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres."

Mateo 16:23 Spanish: Reina Valera Gómez
Entonces Él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí Satanás; me eres tropiezo; porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.

Mateo 16:23 Spanish: Reina Valera 1909
Entonces él, volviéndose, dijo á Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás; me eres escándalo; porque no entiendes lo que es de Dios sino lo que es de los hombres.

Mateo 16:23 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás; me eres estorbo; porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres.

Mateus 16:23 Bíblia King James Atualizada Português
E virando-se Jesus repreendeu a Pedro: “Para trás de mim, Satanás! Tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas, sim, os homens”.

Mateus 16:23 Portugese Bible
Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo; porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens.   

Matei 16:23 Romanian: Cornilescu
Dar Isus S'a întors, şi a zis lui Petru: ,,Înapoia Mea, Satano: tu eşti o piatră de poticnire pentru Mine! Căci gîndurile tale nu sînt gîndurile lui Dumnezeu, ci gînduri de ale oamenilor.``

От Матфея 16:23 Russian: Synodal Translation (1876)
Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое.

От Матфея 16:23 Russian koi8r
Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое.

Matthew 16:23 Shuar New Testament
Jesus ayanmatar Pφtrun Tφmiayi "Werumta, Satanßsa. Yajauch awajtame. Ameka Yus wakeramu Enentßimtsume. Antsu J· nunkanam Enentßimainia ainis Enentßimme."

Matteus 16:23 Swedish (1917)
Men han vände sig om och sade till Petrus: »Gå bort, Satan, och stå mig icke i vägen; du är för mig en stötesten, ty dina tankar äro icke Guds tankar, utan människotankar.»

Matayo 16:23 Swahili NT
Lakini Yesu akageuka, akamwambia Petro, "Ondoka mbele yangu Shetani! Wewe ni kikwazo kwangu. Mawazo yako si ya mungu bali ni ya kibinadamu!"

Mateo 16:23 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Datapuwa't lumingon siya, at sinabi kay Pedro, Lumagay ka sa likuran ko, Satanas: ikaw ay tisod sa akin: sapagka't hindi mo pinagiisip ang mga bagay ng Dios, kundi ang mga bagay ng tao.

Ǝlinjil wa n Matta 16:23 Tawallamat Tamajaq NT
Mišan imalallay-in Ɣaysa Butros, inn-as: «Ǝfǝl dǝffǝr-i Aššaytan! Tǝqqalaɣ-i tǝsǝnkǝft daɣ ǝššǝɣǝl wa di-d-ewayan s ǝddǝnet, fǝlas imedranan-nak, wǝrgeɣ Mǝššina a d-ǝfalan, kalar imedranan n aggadǝm ɣas a ǝmosan.»

มัทธิว 16:23 Thai: from KJV
พระองค์จึงหันพระพักตร์ตรัสกับเปโตรว่า "อ้ายซาตาน จงถอยไปข้างหลังเรา เจ้าเป็นเครื่องกีดขวางเรา เพราะเจ้ามิได้คิดตามพระดำริของพระเจ้า แต่ตามความคิดของมนุษย์"

Matta 16:23 Turkish
Ama İsa Petrusa dönüp, ‹‹Çekil önümden, Şeytan!›› dedi, ‹‹Bana engel oluyorsun. Düşüncelerin Tanrıya değil, insana özgüdür.››

Матей 16:23 Ukrainian: NT
Він же обернувсь і рече до Петра: Геть від мене, сатано! ти блазниш мене, бо не гадаєш про Боже, а про чоловіче.

Matthew 16:23 Uma New Testament
Hampe'ili' Yesus mpo'uli' -ki Petrus: "Palai-ko topesori! Doko' nulawa' -a, bona ngalai' neo' -a mpotuku' konoa Tuama-ku? Pekiri-nu tetu-le pekiri manusia', bela pekiri Alata'ala."

Ma-thi-ô 16:23 Vietnamese (1934)
Nhưng Ngài xây mặt lại mà phán cùng Phi -e-rơ rằng: Ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta! Ngươi làm gương xấu cho ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Ðức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta.

Matthew 16:22
Top of Page
Top of Page