Притчи 27
Bulgarian
1Недей се хвали с утрешния ден, Защото не знаеш какво ще роди денят.

2Нека те хвали друг, а не твоите уста,- Чужд, а не твоите устни.

3Камъкът е тежък и пясъкът много тегли; Но досадата на безумния е по-тежка и от двете.

4Яростта е жестока и гневът е като наводнение, Но кой може да устои пред завистта?

5Явното изобличение е по-добро От [оная] любов, която не се проявява.

6Удари от приятел са искрени, А целувки от неприятел- изобилни.

7Наситената душа се отвръща [и] от медена пита, А на гладната душа всичко горчиво е сладко.

8Както птица, която е напуснала гнездото си, Така е човек, който е напуснал мястото си.

9Както благоуханните масла и каденията веселят сърцето, Така- и сладостта на сърдечния съвет на приятел.

10Не оставяй своя приятел нито приятеля на баща си. И не влизай в къщата на брата си, в деня на злощастието си. По-добре близък съсед, отколкото далечен брат.

11Сине мой, бъди мъдър и радвай сърцето ми, За да имам що да отговарям на онзи, който ме укорява.

12Благоразумният предвижда злото и се укрива, А неразумните вървят напред- и страдат.

13Вземи дрехата на този, който поръчителствува за чужд; Да! Вземи залог от онзи, [който поръчителствува] за чужда жена.

14Който става рано и благославя ближния си с висок глас, Ще се счете, като че го кълне.

15Непрестанно капане в дъждовен ден И жена крамолница са еднакви;

16Който би я обуздал, обуздал би вятъра И би хванал дървено масло с десницата си.

17Желязо остри желязо; Така и човек остри лицето си срещу приятеля си.

18Който пази смоковницата ще яде плода й, И който се грижи за господаря си ще бъде почитан.

19Както водата отражава лице срещу лице, Така сърцето- човек срещу човека.

20Адът и погибелта не се насищат; [Така] и човешките очи не се насищат.

21Горнилото е за [пречистване] среброто и пещта за златото. А човек [се изпитва] чрез онова, с което се хвали.

22Ако и с черясло сгрухаш безумния в кутел между грухано жито, Пак безумието му няма да се отдели от него.

23Внимавай да познаваш състоянието на стадата си, И грижи се за добитъка си;

24Защото богатството не е вечно, И короната не трае из род в род.

25Сеното се прибира, зеленината се явява, И планинските билки се събират.

26Агнетата ти служат за облекло, И козлите за [купуване] на нива.

27Ще има достатъчно козе мляко за храна На теб, на дома ти и за живеене на слугините ти.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Proverbs 26
Top of Page
Top of Page