Притчи 26
Bulgarian
1Както сняг лятно време, И както дъжд в жетва, Така и чест не прилича на безумния.

2Както врабче в скитането си, както ластовица в летенето си, Така и проклетия не постига без причина.

3Бич за коня, юзда за осела И тояга за гърба на безумните.

4Не отговаряй на безумния според безумието му, Да не би да станеш и ти подобен нему.

5Отговаряй на безумния според безумието му, Да не би да се има мъдър в своите си очи.

6Който праща известие чрез безумния Отсича своите си нозе и докарва на себе си вреда.

7Както безполезни висят краката на куция, Така е притча в устата на безумния.

8Както [оня, който хвърля] възел със [скъпоценни] камъни в грамада, Така е тоя, който отдава чест на безумния.

9Като трън, който боде ръката на пияницата, Така е притча в устата на безумните.

10Както стрелец, който [безогледно] наранява всички, Така е оня, който условя безумен, или оня, който условя скитници.

11Както кучето се връща на бълвоча си, Така безумният повтаря своята глупост.

12Видял ли си човек който има себе си за мъдър? Повече надежда има за безумния, нежели за него.

13Ленивият казва: Лъв има на пътя! Лъв има по улиците!

14Както вратата се завърта на резетата си, Така и ленивият на постелката си.

15Ленивият потопява ръката си в паницата, А го мързи да я върне в устата си.

16Ленивият има себе си за по-мъдър От седмина души, които могат да дадат умен отговор.

17Минувачът, който се дразни с чужда разпра, Е като оня, който хваща куче за ушите.

18Както лудият, който хвърля главни, стрели и смърт,

19Така е човекът, който измамя ближния си, И казва: Не сторих ли [това] на шега?

20Дето няма дърва огънят изгасва; И дето няма шепотник раздорът престава.

21Както са въглища за жарта и дърва за огъня, Така е и крамолникът, за да разпаля препирня.

22Думите на шепотника са като сладки залъци И слизат вътре в корема.

23Усърдните устни с нечестиво сърце Са като сребърна глеч намазана на пръстен съд.

24Ненавистникът лицемерствува с устните си, Но крои коварство в сърцето си;

25Когато говори сладко не го вярвай, Защото има седем мерзости в сърцето му;

26Макар омразата му да се покрива с измама, Нечестието му ще се издаде всред събранието.

27Който копае ров ще падне в него, И който търкаля камък, върху него ще се обърне.

28Лъжливият език мрази наранените от него, И ласкателните уста докарват съсипия.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Proverbs 25
Top of Page
Top of Page