Притчи 28
Bulgarian
1Нечестивите бягат без да [ги] гони някой, А праведните са смели като млад лъв.

2От бунтовете на страната началниците й биват мнозина, Но чрез умни и вещи човеци един [неин управител] продължава дълго време.

3Беден човек, който насилва немотните, Е като пороен дъжд, който не оставя храна.

4Които отстъпват от закона хвалят нечестивите, Но които пазят закона противят се на тях.

5Злите човеци не разбират правосъдие, Но тия, които търсят Господа разбират всичко.

6По-добър е сиромахът, който ходи в непорочността си, Нежели оня, който е опак [между] два пътя, макар и да е богат.

7Който пази закона е разумен син, А който дружи с чревоугодниците засрамва баща си.

8Който умножава имота си с лихварство и грабителство Събира го за този, който показва милост към сиромасите.

9Който отклонява ухото си от слушане закона, На такъв самата му молитва е мерзост.

10Който заблуждава праведните в лош път, Той сам ще падне в своята яма, А непорочните ще наследят добрини.

11Богатият човек мисли себе си за мъдър! Но разумният сиромах го изучава.

12Когато тържествуват праведните има голяма слава, А когато се издигнат нечестивите човек се крие.

13Който крие престъпленията си няма да успее, А който ги изповяда и оставя ще намери милост.

14Блажен оня човек, който се бои винаги, А който закоравява сърцето си ще падне в бедствие.

15Като ревящ лъв и гладна мечка Е нечестив управител над беден народ.

16О княже, лишен от разум, но велик да насилствуваш, [Знай], че който мрази грабителство ще продължи дните си.

17Човек, който е товарен с кръвта на [друг] човек, Ще побърза да отиде в ямата; никой да го не спира.

18Който ходи непорочно ще се избави, А който ходи опако [между] два пътя изведнъж ще падне.

19Който обработва земята си ще се насити с хляб, А който следва суетни неща ще го постигне сиромашия.

20Верният човек ще има много благословения; Но който бърза да се обогати не ще остане ненаказан.

21Не е добре да бъде човек лицеприятен, Защото за един залък хляб [такъв] човек ще извърши престъпление.

22Който има лошо око, бърза да се обогати, А не знае, че немотия ще го постигне.

23Който изобличава човека, той после ще намери по-голямо благоволение, Отколкото оня, който ласкае с езика си.

24Който краде от баща си или от майка си и казва: Не е грях, Той е другар на разрушителя.

25Човек с надменна душа подига крамоли, А който уповава на Господа ще затлъстее.

26Който уповава на своето си сърце е безумен, А който ходи разумно, той ще се избави.

27Който дава на сиромасите няма да изпадне в немотия, А който покрива очите си [от тях] ще има много клетви.

28Когато се възвишат нечестивите, хората се крият, Но когато те загиват, праведните се умножават.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Proverbs 27
Top of Page
Top of Page