Притчи 24
Bulgarian
1Не завиждай на злите хора, Нито пожелавай да си с тях,

2Защото сърцето им размишлява насилие, И устните им говорят за пакост

3С мъдрост се гради къща, И с разум се утвърждава,

4И чрез знание стаите се напълват С всякакви скъпоценни и приятни богатства.

5Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,

6Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.

7Мъдростта е непостижима за безумния, Той не отваря устата си в портата.

8Който намисля да прави зло, Ще се нарече пакостен човек;

9Помислянето на [такова] безумие е грях, И присмивателят е мерзост на човеците.

10[Ако] покажеш малодушие в усилно време, Силата ти е малка.

11Избавяй ония, които се влачат на смърт, И гледай да задържаш ония, които политат към клане.

12Ако речеш: Ето, ние не знаехме това! То Оня, Който претегля сърцата, не разбира ли? Оня, Който пази душата ти, не знае ли, И не ще ли въздаде на всеки според делата му?

13Сине мой, яж мед, защото е добър, И медена пита, [защото] е сладка на вкуса ти.

14И ще знаеш, че такава е мъдростта за душата ти, Ако си я намерил; и има бъдеще, И надеждата ти няма да се отсече.

15Не поставяй засада, о нечестиви човече, против жилището на праведния, Не разваляй мястото му за почивка.

16Защото праведният [ако] седем пъти пада, пак става, Докато нечестивите се препъват в злото.

17Не се радвай, когато падне неприятелят ти, И да се не весели сърцето ти, когато се подхлъзне той.

18Да не би да съгледа Господ, и това да Му се види зло, И Той да оттегли гнева Си от него.

19Не се раздразвай, поради злодейците, Нито завиждай на нечестивите,

20Защото злите не ще имат бъдеще; Светилникът на нечестивите ще изгасне.

21Сине мой, бой се от Господа и от царя, И не се сношавай с непостоянните,

22Защото бедствие ще се издигне против тях внезапно, И кой знае [какво] наказание [ще им се наложи] и от двамата?

23И тия са изречения на мъдрите:- Лицеприятие в съд не е добро.

24Който казва на нечестивия: Праведен си, Него народи ще кълнат, него племена ще мразят;

25Но които [го] изобличават, към тях ще се показва благоволение, И върху тях ще дойде добро благословение.

26Който дава прав отговор, Той целува в устни.

27Нареди си работата навън, И приготви си я на нивата, И после съгради къщата си.

28Не бивай свидетел против ближния си без причина, Нито мами с устните си.

29Не казвай: Както ми направи той, така ще му направя и аз, Ще въздам на човека според делата му.

30Минах край нивата на ленивия И край лозето на нехайния човек,

31И всичко бе обрасло с тръни, Коприва беше покрила повърхността му, И каменната му ограда беше съборена.

32Тогава, като прегледах, размислих в сърцето си, Видях и взех поука.

33[Още] малко спане, малко дрямка, Малко сгъване на ръце за сън,-

34И сиромашията ще дойде върху тебе, като крадец И немотията- като въоръжен мъж,Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Proverbs 23
Top of Page
Top of Page