Притчи 16
Bulgarian
1Плановете на сърцето [принадлежат] на човека, Но отговорът на езика е от Господа.

2Всичките пътища на човека са чисти в собствените му очи, Но Господ претегля духовете.

3Възлагай делата си на Господа, И ще се утвърдят твоите намерения.

4Господ е направил всяко нещо за Себе Си, Дори и нечестивия за деня на злото.

5Мерзост е Господу всеки, който е с горделиво сърце, [Даже] ръка с ръка [да се съедини, пак] той няма да остане ненаказан.

6С милост и вярност се отплаща за беззаконието, И чрез страх от Господа хората се отклоняват от злото.

7Когато са угодни на Господа пътищата на човека, Той примирява с него и неприятелите му.

8По-добре малко с правда, Нежели големи доходи с неправда,

9Сърцето на човека начертава пътя му, Но Господ оправя стъпките му.

10Присъдата в устните на царя е боговдъхновена; Устата му няма да погрешат в съда.

11Вярната теглилка и везни са от Господа, Всичките грамове в торбата са Негово дело.

12Да се върши беззаконие е мерзост на царете, Защото престолът се утвърждава с правда.

13Праведните устни са благоприятни на царете, И те обичат онзи, който говори право.

14Яростта на царя е вестителка на смърт, Но мъдрият човек я укротява.

15В светенето пред лицето на царя има живот, И неговото благоволение е като облак с пролетен дъжд.

16Колко по-желателно е придобиването на мъдрост, нежели на злато! И придобиването на разум е за предпочитане, нежели на сребро.

17Да се отклонява от зло е друм за праведните; Който пази пътя си, опазва душата си.

18Гордостта предшествува погибелта, И високоумието- падането.

19По-добре да е някой със смирен дух между кротките, Нежели да дели користи с горделивите.

20Който внимава на словото ще намери добро. И който уповава на Господа е блажен.

21Който е с мъдро сърце ще се нарече благоразумен, И сладостта на устните умножава знание.

22Разумът е извор на живот за притежателя му, А глупостта на безумните е наказанието им.

23Сърцето на мъдрия вразумява устата му И притуря знание в устните му.

24Благите думи са медена пита, Сладост на душата и здраве на костите.

25Има път, който се вижда прав на човека. Но краят му е пътища към смърт,

26Охотата на работника работи за него, Защото устата му го принуждават.

27Лошият човек копае зло, И в устните му има сякаш пламнал огън.

28Опак човек сее раздори, И шепотникът разделя най-близки приятели.

29Насилникът измамя ближния си, И го води в недобър път;

30Склопя очите си, за да измисля извратени неща. И прехапва устните си, за да постигне зло.

31Белите коси са венец на слава, Когато се намират по пътя на правдата.

32Който скоро не се гневи е по-добър от храбрия, И който владее духа си- от завоевател на град.

33Жребието се хвърля в скута, Но решението чрез него е от Господа.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Proverbs 15
Top of Page
Top of Page