Притчи 15
Bulgarian
1Мек отговор отклонява от ярост, А оскърбителната дума възбужда гняв.

2Езикът на мъдрите изказа знание, А устата на безумните изригват глупост.

3Очите Господни са на всяко място И наблюдават злите и добрите.

4Благият език е дърво на живот, А извратеността в него съкрушава духа.

5Безумният презира поуката на баща си, Но който внимава в изобличението, е благоразумен.

6В дома на праведния [има] голямо изобилие, А в доходите на нечестивия [има] загриженост.

7Устните на мъдрите разсяват знание, А сърцето на безумните не [прави] така.

8Жертвата на нечестивите е мерзост Господу, А молитвата на праведните е приятна Нему.

9Пътят на нечестивия е мерзост Господу, Но Той обича този, който следва правдата.

10Има тежко наказание за ония, които се отбиват от пътя; И който мрази изобличение ще умре.

11Адът и погибелта са [открити] пред Господа,- Колко повече сърцата на човешките чада!

12Присмивателят не обича изобличителя си, Нито ще отива при мъдрите.

13Весело сърце прави засмяно лице, А от скръбта на сърцето духът се съкрушава.

14Сърцето на разумния търси знание, А устата на безумните се хранят с глупост.

15За наскърбения всичките дни са зли А оня, който е с весело сърце, има всегдашно пируване.

16По-добро е малкото със страх от Господа, Нежели много съкровища с безпокойствие.

17По-добра е гощавката от зеле с любов, Нежели хранено говедо с омраза.

18Яростният човек подига препирни, А който скоро не се гневи усмирява крамоли.

19Пътят на ленивия е като трънен плет, А пътят на праведните е [като] друм.

20Мъдър син радва баща си, А безумен човек презира майка си.

21На безумния глупостта е радост, А разумен човек ходи по прав път.

22Дето няма съвещание намеренията се осуетяват, А в множеството на съветниците те се утвърждават.

23От отговора на устата си човек изпитва радост, И дума на време [казана], колко е добра!

24За разумния пътят на живота [върви] нагоре, За да се отклони от ада долу.

25Господ съсипва дома на горделивите, А утвърдява предела на вдовицата.

26Лошите замисли са мерзост Господу! А чистите думи Му са угодни.

27Користолюбивият смущава своя си дом, А който мрази даровете ще живее.

28Сърцето на праведния обмисля [що] да отговаря, А устата на нечестивите изригват зло.

29Господ е далеч от нечестивите, А слуша молитвата на праведните.

30Светъл поглед весели сърцето, И добри вести угояват костите.

31Ухо, което слуша животворното изобличение, Ще пребивава между мъдрите.

32Който отхвърля поуката презира своята си душа, А който слуша изобличението придобива разум.

33Страхът от Господа е възпитание в мъдрост, И смирението предшествува славата.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Proverbs 14
Top of Page
Top of Page