Числа 23
Bulgarian
1Тогава Валаам каза на Валака: Издигни ми тук седем жертвеника, и приготви ми тук седем юнеца и седем овена. 2И Валак стори, както рече Валаам; и Валак и Валаам принесоха по юнец и овен на всеки жертвеник. 3После Валаам рече на Валака: Застани близо при всеизгарянето си, и аз ще отида; може би да дойде Господ да ме посрещне; а каквото ми яви ще ти кажа. И отиде на гола височина.

4И Бог срещна Валаама; а [Валаам] му рече: Приготвих седемте жертвеника, и принесох по юнец и овен на всеки жертвеник. 5И Господ тури дума в устата на Валаама, и рече: Върни се при Валака и според тая [дума] говори. 6Върна се, прочее, при него; и, ето, той стоеше при всеизгарянето си, той и всичките моавски първенци.

7Тогава почна беседата си, казвайки:- Валак ме доведе от Арам, Моавският цар от източните планини, [и каза ми]: Дойди, прокълни ми Якова, И дойди, хвърли презрение върху Израиля.

8Как да прокълна, когото Бог не проклина? Или как да хвърля презрение върху когото Господ не хвърля?

9Защото от връх канарите го виждам, И от хълмовете го гледам; Ето люде, [които] ще се заселят отделно, И няма да се считат между народите.

10Кой може да преброи пясъка Яковов, Или да изчисли четвъртата част от Израиля? Дано умра както умират праведните, И сетнините ми да бъдат както техните!

11Тогава Валак рече на Валаама: Що ми направи ти? Взех те, за да прокълнеш неприятелите ми; а, ето, ти напълно си ги благословил! 12А той в отговор каза: Не трябва ли да внимавам да говоря онова, което Господ туря в устата ми?

13Тогава Валак му рече: Дойди, моля, с мене на друго място, от гдето ще ги видиш; само крайната им част ще видиш, а всички тях няма да видиш; и прокълни ми ги от там. 14И тъй, доведе го на полето Зофим, на върха на Фасга, и издигна седем жертвеника, и принесе по юнец и овен на всеки жертвеник. 15Тогава [Валаам] рече на Валака: Застани тука при всеизгарянето си, а аз ще срещна [Господа] там. 16И Господ срещна Валаама, тури дума в устата му, и рече: Върни се при Валака и според тая [дума] говори. 17Той, прочее, дойде при него; и, ето, той стоеше при всеизгарянето си, и моавските първенци с него. И Валак му рече: Що говори Господ?

18Тогава той почна притчата си, казвайки:- Стани, Валаче, та слушай; Дай ми ухо, ти сине Сепфоров!

19Бог не е човек та да лъже, Нито човешки син та да се разкае; Той каза, и няма ли да извърши? Той говори, и няма ли да го тури в действие?

20Ето, аз получих [заповед] да благославям; И Той като благослови, аз не мога да го отменя.

21Не гледа беззаконие в Якова, Нито вижда извратеност в Израиля; Господ Бог негов с него е, И царско възклицание има между тях.

22Бог ги изведе из Египет: Има сила като див вол.

23Наистина няма чародейство против Якова. И няма врачуване против Израиля; На времето си ще се говори за Якова И за Израиля: Що е извършил Бог!

24Ето, людете ще въстанат като лъвица, И ще се дигнат като лъв; Няма да легнат, докато не изядат лова И не изпият кръвта на убитите.

25Тогава Валак рече на Валаама: Никак да не ги проклинаш и никак да не ги благославяш. 26А Валаам в отговор каза на Валака: Не говорих ли ти казвайки: Всичко що ми каже Господ, това ще сторя?

27След това Валак пак рече на Валаама: Дойди, моля, ще те заведа [още] на друго място, негли бъде угодно Богу да ми ги прокълнеш от там. 28И Валак заведе Валаама на върха на Фегор, който гледа към Иесимон. 29Тогава Валаам рече на Валака: Издигни ми тук седем жертвеника, и приготви ми тук седем юнеца и седем овена. 30И Валак направи както рече Валаам, и принесе по юнец и овен на всеки жертвеник.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Numbers 22
Top of Page
Top of Page