Матей 2
Bulgarian
1А когато се роди Исус във Витлеем Юдейски, в дните на цар Ирода, ето, мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим. 2И казаха: Где е Юдейският цар, който се е родил? защото видяхме звездата му на изток, и дойдохме да му се поклоним. 3Като чу това цар Ирод, смути се, и цял Ерусалим с него. 4Затова събра всички народни главни свещеници и книжници и ги разпитваше, где трябваше да се роди Христос. 5А те му казаха: Във Витлеем Юдейски, защото така е писано чрез пророка:-

6"И ти, Витлееме, земьо Юдова, Никак не си най-малък между Юдовите началства, Защото от тебе ще произлезе Вожд; Който ще бъде пастир на Моя народ Израил"

7Тогава Ирод повика тайно мъдреците и внимателно научи от тях времето, когато се е явила звездата. 8И като ги изпрати във Витлеем, каза [им]: Идете, разпитайте внимателно за детето; и като го намерите, известете ми, за да ида и аз да му се поклоня. 9А те, като изслушаха царя, тръгнаха си; и, ето, звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и спря над мястото гдето беше детето. 10Като видяха звездата, зарадваха се твърде много. 11И като влязоха в къщата, видяха детето с майка му Мария, паднаха и му се поклониха; и отваряйки съкровищата си, принесоха му дарове,- злато, ливан и смирна. 12А, понеже бяха предупредени [от] Бога насъне да се не връщат при Ирода, те си отидоха през друг път в своята страна.

13А след отиването им, ето, ангел от Господа се явява насъне на Иосифа и казва: Стани, вземи детето и майка му, и бягай в Египет, и остани там докато ти река, защото Ирод ще потърси детето за да го погуби.

14И тъй, той стана, взе детето и майка му през нощта и отиде в Египет, 15гдето остана до Иродовата смърт; за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва: "От Египет повиках Сина Си".

16Тогава Ирод, като видя, че беше подигран от мъдреците, разяри се твърде много, и прати да погубят всичките мъжки младенци във Витлеем и във всичките му околности, от две години и по-долу, според времето, което внимателно бе изучил от мъдреците. 17Тогава се изпълни реченото от пророк Еремия, който казва:-

18"Глас се чу в Рама, Плач и голямо ридание; Рахил оплакваше чадата си, И не искаше да се утеши, защото ги няма вече".

19А като умря Ирод, ето ангел от Господа се явява насъне на Иосифа в Египет и казва: 20Стани, вземи детето и майка му, и иди в Израилевата земя; защото измряха ония, които искаха живота на детето. 21И тъй той стана, взе детето и майка му, и дойде в Израилевата земя. 22Но като чу, че над Юдея царувал Архелай, наместо баща си Ирода, страхуваше се да иде там; и, предупреден [от Бога] насъне, оттегли се в галилейските страни, 23дойде и се засели в един град наречен Назарет; за да се сбъдне реченото чрез пророците, че ще се нарече Назарей.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Matthew 1
Top of Page
Top of Page