Матей 1
Bulgarian
1Родословието на Исуса Христа, син на Давида, син на Авраама.

2Авраам роди Исаака; Исаак роди Якова; Яков роди Юда и братята му; 3Юда роди Фареса и Зара от Тамар; Фарес роди Есрона; Есрон роди Арама; 4Арам роди Аминадава; Аминадав роди Наасона; Наасон роди Салмона; 5Салмон роди Вооза от Рахав; Вооз роди Овида от Рут; Овид роди Есея; 6а Есей роди цар Давида. Давид роди Соломона от Уриевата жена; 7Соломон роди Ровоама; Ровоам роди Авия; Авия роди Аса; 8Аса роди Иосафата; Иосафат роди Иорама; Иорам роди Озия; 9Озия роди Иотама; Иотам роди Ахаза; Ахаз роди Езекия; 10Езекия роди Манасия; Манасия роди Амона; Амон роди Иосия; 11а Иосия роди Ехония и братята му във времето на преселението във Вавилон.

12А след преселението във Вавилон, Ехония роди Салатиила; Салатиил роди Зоровавела; 13Зоровавел роди Авиуда; Авиуд роди Елиакима; Елиаким роди Азора; 14Азор роди Садока; Садок роди Ахима; Ахим роди Елиуда; 15Елиуд роди Елеазара; Елеазар роди Матана; Матан роди Якова; 16а Яков роди Иосифа, мъжа на Мария, от която се роди Исус, Който се нарича Христос.

17И така, всичките родове от Авраама до Давида са четиринадесет; от Давида до преселението във Вавилон, четиринадесет рода; и от преселението във Вавилон до Христа, четиринадесет рода.

18А рождението на Исуса Христа биде така: след като бе сгодена майка му Мария за Иосифа, преди да бяха се съединили тя се намери непразна от Светия Дух. 19А мъжът й Иосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно. 20Но, когато мислеше това, ето, ангел от Господа му се яви насъне и каза: Иосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото зачнатото в нея е от Светия Дух. 21Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус; защото Той е Който ще спаси людете Си от греховете им. 22А всичко това стана за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка който казва: 23"Ето девицата ще зачне и ще роди син; И ще го нарекат Емануил" (което значи, Бог с нас). 24И тъй, Иосиф, като стана от сън, стори както му заповяда ангелът от Господа и взе жена си; 25но не я познаваше докато тя роди [[първородния си]] син; и нарече го Исус.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Malachi 4
Top of Page
Top of Page