Матей 17
Bulgarian
1И след шест дни Исус взема Петра, Якова и брата му Иоана, и ги завежда на една висока планина на саме. 2И преобрази се пред тях; лицето Му светна като слънцето, а дрехите Му станаха бели като светлината. 3И, ето, явиха им се Моисей и Илия, които се разговаряха с Него. 4И Петър проговори, казвайки на Исуса: Господи, добре е да сме тука; ако искаш, аз ще направя тука три скинии, за Тебе една, за Моисея една и една за Илия. 5А когато той още говореше, ето, светъл облак ги засени; и ето из облака глас, който каза: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение, Него слушайте. 6И учениците, като чуха това, паднаха на лицата си, и много се уплашиха. 7А Исус се приближи при тях, допря се до тях, и рече: Станете, не бойте се. 8И те, като подигнаха очи, не видяха никой, освен Исуса сам.

9И като слизаха от планината Исус им заръча, като каза: Никому не съобщавайте за това видение, докле Човешкият син не възкръсне от мъртвите. 10Учениците Му го попитаха, казвайки: Защо тогава думат книжниците, че Илия трябва първо да дойде? 11А Той в отговор рече: Наистина Илия иде, и ще възстанови всичко. 12Но казвам ви, че Илия вече е дошъл, и не го познаха, но постъпиха с него както си искаха. Също така и Човешкият Син ще пострада от тях. 13Тогава учениците разбраха, че им говореше за Иоана Кръстителя.

14И когато дойдоха при народа, приближи се до Него един човек, който коленичи пред Него и каза: 15Господи, смили се за сина ми, защото е епилептик и зле страда; понеже пада в огъня, и често във водата. 16И доведох го при Твоите ученици но те не можаха да го изцелят. 17Исус в отговор каза: О роде невярващ и извратен, до кога ще бъда с вас? до кога ще ви търпя? Доведете го тука при Мене. 18И Исус смъмра беса и той излезе от него; и момчето оздравя в същия час.

19Тогава учениците дойдоха при Исуса насаме и казаха: Защо ние не можахме да го изгоним? 20Той им каза: Поради вашето маловерие. Защото истина ви казвам: Ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тая планина: Премести се оттука там, и тя ще се премести; и нищо няма да ви бъде невъзможно. 21[[А тоя род не излиза, освен с молитва и пост]].

22И когато седяха в Галилея, Исус им рече: Човешкият Син ще бъде предаден в ръцете на човеците, 23и ще Го убият; и на третия ден ще бъде възкресен. И те се наскърбиха твърде много.

24А когато дойдоха в Капернаум, събирачите на двете драхми за храма се приближиха при Петра и казаха: Вашият учител не плаща ли двете драхми? 25Той рече: Плаща. И когато влезе в къщи, Исус го изпревари и му рече: Какво мислиш, Симоне? земните царе от кои събират данък или налог? от своите ли хора, или от чужденците? 26А когато каза: От чужденците, Исус му рече: Като е тъй своите им са свободни. 27Но, за да не ги съблазним, иди на езерото, хвърли въдица, и измъкни рибата, която първо се закачи, и като разтвориш устата й ще намериш един статир; вземи го и дай им го за Мене и за тебе.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Matthew 16
Top of Page
Top of Page