Левит 7
Bulgarian
1Ето и законът за приноса за престъпление; той е пресвет. 2На мястото, гдето колят всеизгарянето, да закалят и приноса за престъпление; и с кръвта му да се поръсва олтара наоколо. 3От него да се принася всичката му тлъстина: опашката, тлъстината, която покрива вътрешностите, 4двата бъбрека с тлъстината, която е около тях към кръста, и булото на дроба, (което да извади до бъбреците); 5и свещеникът да ги изгори на олтара за жертва чрез огън Господу; това е принос за престъпление. 6Всеки от мъжки пол между свещеническите [семейства] да го яде; на свето място да се яде; той е пресвет. 7Както е приносът за грях, така е и принос за престъпление; един закон да има за тях; който свещеник прави умилостивение чрез него, негов да бъде. 8А който свещеник принася някому [приноса за] всеизгаряне, тоя свещеник да взима за себе си кожата на всеизгарянето, което е принесъл. 9И всеки хлебен принос, който е печен в пещ, и всичко, което е сготвено в гърне или на тава, да бъде на свещеника, който го принася. 10А всеки хлебен принос, омесен с дървено масло или сух, да бъде на всичките Ааронови синове, по равен дял на всекиго.

11Ето и законът за примирителната жертва, която ще се принася Господу: 12ако я принесе някой за благодарение, то с благодарствената жертва да принесе и безквасни пити омесени с дървено масло, и безквасни кори намазани с масло, и пити от чисто брашно омесени с масло. 13А, освен питите, с благодарствената си примирителна жертва да принесе и квасен хляб. 14И от приноса си да принесе по едно от всички [тия неща] принос за издигане пред Господа; това да бъде на свещеника, който ръси с кръвта на примирителния принос.

15И месото на благодарствената му примирителна жертва да се яде същия ден, в който се принася; да не оставя той от него до утринта. 16Но ако жертвата на приноса е обречена, или е доброволен принос, то да се яде в същия ден, в който принася жертвата си; и каквото остане от него, да се яде на другия ден; 17но каквото остане от месото на жертвата до третия ден, да се изгаря в огън. 18И ако се изяде нещо от месото на примирителната жертва на третия ден, то оня, който я принася, не ще бъде приет, нито ще му се счете жертвата; отвратителна ще бъде; и оня човек, който би ял от нея, да носи беззаконието си.

19Месото, до което би се допряло нечисто нещо, да се не яде; в огън да се изгаря; а от [неоскверненото] месо да яде всеки, който е чист; 20но оня човек, който, като има нечистота на себе си, яде от месото на Господната примирителна жертва, тоя човек ще се изтреби измежду людете си. 21Също и оня човек, който би се допрял до нечисто нещо, до човешка нечистота, или до нечисто животно, или до каква да било нечиста гнусота, и яде от месото на Господната примирителна жертва, тоя човек ще се изтреби измежду людете си.

22Господ още говори на Моисея, казвайки: 23Говори на израилтяните, като речеш: Да не ядете никаква тлъстина, нито от говедо нито от овца, нито от коза. 24Тлъстината на естествено умряло и тлъстината на разкъсано от звяр може да се употреби за всяка [друга] нужда; но никак да не ядете от нея. 25Защото, който яде тлъстина от животно, от което се принася жертва чрез огън Господу, тоя човек, който би ял от нея, ще се изтреби измежду людете си. 26И в никое от жилищата си да не ядете никаква кръв, било от птица или от животно. 27Всеки човек, който би ял каква да е кръв, тоя човек ще се изтреби измежду людете си.

28Господ още говори на Моисея, казвайки: 29Говори на израилтяните, като речеш: Който принася примирителна жертва Господу, нека донесе приноса си Господу от примирителната си жертва. 30Със своите ръце да донесе Господните чрез огън приноси; да донесе тлъстината с гърдите, щото гърдите да се движат за движим принос пред Господа. 31А свещеникът да изгаря тлъстината на олтара; обаче гърдите да бъдат на Аарона и на синовете му. 32И дясното бедро да давате на свещеника като принос за издигане от примирителните си жертви. 33Който от Аароновите синове принесе кръвта на примирителния принос и тлъстината, да има дясното бедро за свой дял. 34Защото Аз взех от израилтяните, от примирителните им жертви, гърдите на движимия принос и бедрото на възвишаемия, и дадох ги на свещеника Аарона и на синовете му за тяхно вечно право от израилтяните.

35Това е делът от Господните чрез огън приноси за Аарона и за синовете му, поради помазването им, в деня когато представи [синовете] си, за да свещенодействуват Господу, 36който дял Господ заповяда да им се дава от израилтяните в деня, когато ги помаза. Това е [тяхно] вечно право във всичките им поколения.

37Това е законът за всеизгарянето, за хлебния принос, за приноса за грях, за приноса за престъпление, за посвещаванията и за примирителната жертва, 38който Господ заповяда на Моисея на Синайската планина, когато заповяда на израилтяните да принасят приносите си Господу, в Синайската пустиня.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Leviticus 6
Top of Page
Top of Page