Левит 8
Bulgarian
1Господ още говори на Моисея, казвайки: 2Вземи Аарона и синовете му с него, и одеждите, мирото за помазване, юнеца на приноса за грях, двата овена и коша с безквасните; 3и събери цялото общество при входа на шатъра за срещане. 4И Моисей стори според както му заповяда Господ; и събра се обществото пред входа на шатъра за срещане. 5Тогава рече Моисей на обществото: Ето какво заповяда Господ да направим.

6Моисей, прочее, доведе Аарона и синовете му и ги изми с вода. 7После го облече с хитона и го опаса с пояса, облече го с мантията, тури му ефода, препаса го с препаската на ефода и го стегна с нея. 8Тогава му тури нагръдника, и в нагръдника положи Урима и Тумима. 9Положи и митрата на главата му, и отпреде на митрата закачи златната плочица, [сиреч], светия венец, според както Господ бе заповядал на Моисея.

10След това Моисей взе мирото за помазване и, като помаза скинията и всичко в нея, освети ги. 11С него поръси и върху олтара седем пъти, и помаза олтара с всичките му прибори, и умивалника с подложката му, за да ги освети. 12Тогава от мирото за помазване изля на главата на Аарона та го помаза, за да го освети. 13После Моисей приведе Аароновите синове, облече ги с хитони, опаса ги с пояси, и тури им гъжви, според както Господ бе заповядал на Моисея.

14След това приведе юнеца на приноса за грях; и Аарон и синовете му положиха ръцете си на главата на принесения за грях юнец. 15И закла го; и Моисей взе кръвта и с пръста си тури [я] на роговете на олтара наоколо та очисти олтара, а [останалото от] кръвта изля в подножието на олтара; така го освети, за да направи умилостивение за него. 16После взе всичката тлъстина, която е върху вътрешностите, булото на дроба, и двата бъбрека с тлъстината им, и Моисей ги изгори на олтара. 17А юнеца, кожата му, месото му и изверженията му изгори на огън вън от стана, според както Господ бе заповядал на Моисея.

18След това приведе овена за всеизгаряне; и Аарон и синовете му положиха ръцете си на главата на овена. 19И закла го; и Моисей поръси олтара наоколо с кръвта. 20И насече овена на късове; и Моисей изгори главата, късовете и тлъстината. 21А вътрешностите и нозете изми с вода; и Моисей изгори на олтара целия овен; това беше всеизгаряне за благоухание, жертва чрез огън Господу, според както Господ беше заповядал на Моисея.

22Тогава приведе другия овен, овенът на посвещаването; и Аарон и синовете му положиха ръцете си на главата на овена. 23И закла го; и Моисей взе от кръвта му и тури [я] на края на дясното ухо на Аарона, на палеца на дясната му ръка, и на палеца на дясната му нога. 24Приведе и Аароновите синове; и Моисей тури от кръвта на края на дясното им ухо, на палеца на дясната им ръка, и на палеца на дясната им нога; и с кръвта Моисей поръси олтара наоколо. 25После взе тлъстината и опашката, всичката тлъстина върху вътрешностите, булото на дроба, двата бъбрека с тлъстината им, и дясното бедро; 26взе и от коша с безквасните, който беше пред Господа, една безквасна пита, един хляб омесен с дървено масло и една кора, та ги тури на тлъстината и на дясното бедро; 27и като тури всичко това в ръцете на Аарона и в ръцете на синовете му, подвижи ги за движим принос пред Господа. 28После Моисей ги взе от ръцете им и ги изгори на олтара върху всеизгарянето; това беше [жертва на] посвещаване за благоухание; това беше жертва чрез огън Господу. 29Моисей взе и гърдите та ги подвижи за движим принос пред Господа; това беше Моисеевият дял от овена на посвещаването, според както Господ беше заповядал на Моисея.

30После Моисей взе от мирото за помазване и от кръвта, която беше върху олтара, та поръси Аарона и одеждите му, и синовете му и одеждите на синовете му, с него: така освети Аарона и одеждите му, и синовете му и одеждите на синовете му с него.

31Тогава каза Моисей на Аарона и на синовете му: Сварете месото при входа на шатъра за срещане, и там го яжте с хляба, който е в коша на посвещаването, както ми биде заповядано, когато [Господ ми] рече: Аарон и синовете му да ги ядат. 32А колкото остава от месото и от хляба да изгорите в огъня. 33И да не излизате от входа на шатъра за срещане за седем дена, преди да са се изпълнили дните на посвещаването ви; защото през седем дена ще става посвещаването ви. 34Според както Господ заповяда да се върши, така и е било извършено днес, за да стане умилостивение за вас. 35И през [тия] седем дена да седите при входа на шатъра за срещане, денем и нощем, та да пазите Господните заръчвания, за да не умрете; защото така ми биде заповядано. 36И Аарон и синовете му извършиха всичко що Господ заповяда чрез Моисея.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Leviticus 7
Top of Page
Top of Page