1 Тимотей 2
Bulgarian
1И тъй, увещавам, преди всичко, да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения за всичките човеци, 2за царе и за всички, които са високопоставени, за да поминем тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност. 3Това е добро и благоприятно пред Бога, нашия Спасител, 4Който иска да се спасят всичките човеци и да достигнат до познание на истината. 5Защото има [само] един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус, 6Който, като своевременно свидетелство [за това], даде Себе Си откуп за всички; 7за което аз бях поставен проповедник и апостол, (истина казвам, не лъжа), учител на езичниците във вярата и истината.

8И тъй, искам мъжете да се молят на всяко място, като издигат ръце свети, а не гневни и препирливи,

9Така и жените да украсяват себе си със скромна премяна, със срамежливост и целомъдрие, не с плетена коса и злато или бисери или скъпи дрехи, 10а с добри дела, както прилича на жени, които са се посветили на благочестието. 11Жената да се учи мълчаливо с пълно подчинение. 12А на жената не позволявам да поучава, нито да владее над мъжа, но нека бъде мълчалива. 13Защото първо Адам бе създаден, а после Ева. 14И Адам не се излъга; но жената се излъга, та падна в престъпление. 15Но пак тя ще се спаси чрез чадородието, ако пребъдат във вяра, в любов и в светост с целомъдрие.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

1 Timothy 1
Top of Page
Top of Page