1 Тимотей 1
Bulgarian
1Павел апостол Исус Христов, по заповед на Бога, нашия Спасител, и на Христа Исуса, нашата надежда,

2до Тимотея, истинското ми чадо във вярата; Благодат, милост, мир от Бога Отца и от Христа Исуса, нашия Господ.

3Както те молих, когато отивах в Македония да останеш в Ефес, за да заръчаш на някои да не предават друго учение, 4нито да внимават на басни и безконечни родословия, които спомагат повече за препирни, а не за Божията [спасителна] наредба чрез вяра, [така правя и сега]. 5А целта на това поръчване е чистосърдечна любов от добра съвест и нелицемерна вяра; 6от които неща някои, като не случиха целта, отклониха се в празнословие, 7и искат да бъдат законоучители, без да разбират нито що говорят, нито що твърдят.

8А ние знаем, че законът е добър, ако го употребява някой законно, 9като знае това, че законът не се налага за праведния, а за беззаконните и непокорните, за нечестивите и грешните, за неблагоговейните и скверните, за убийците на бащи и убийците на майки, за човекоубийците, 10за блудниците, мъжеложниците, търгуващите с роби, лъжците, кълнящите се на лъжа, и за всичко друго, що е противно на здравото учение, 11според славното благовестие на блажения Бог, което ми биде поверено.

12Благодаря на Христа Исуса, нашия Господ, Който ми даде сила, че ме счете за верен и ме настани на службата, 13при все, че бях изпърво хулител, гонител и пакостник. Но придобих милост, понеже, като невеж, сторих това в неверие; 14и благодатта на нашия Господ се преумножи [към мене] с вяра и любов в Христа Исуса. 15Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз. 16Но придобих милост по тая причина, за да покаже Исус Христос в мене, главния [грешник], цялото Си дълготърпение, за пример на ония, които щяха да повярват в Него за вечен живот. 17А на вечния Цар, на безсмъртния, невидимия, единствения Бог, да бъде чест и слава до вечни векове. Амин.

18Това заръчване ти предавам, чадо Тимотее, според пророчествата, които първо те посочиха, за да воюваш съобразно с тях доброто войнствуване, 19имайки вяра и чиста съвест, която някои, като отхвърлиха отпаднаха от вярата; 20от които са Именей и Александър, които предадох на сатана, за да се научат да не богохулствуват.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

2 Thessalonians 3
Top of Page
Top of Page