1 Timothy 1:16
New International Version
But for that very reason I was shown mercy so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display his immense patience as an example for those who would believe in him and receive eternal life.

New Living Translation
But God had mercy on me so that Christ Jesus could use me as a prime example of his great patience with even the worst sinners. Then others will realize that they, too, can believe in him and receive eternal life.

English Standard Version
But I received mercy for this reason, that in me, as the foremost, Jesus Christ might display his perfect patience as an example to those who were to believe in him for eternal life.

Berean Study Bible
But for this very reason I was shown mercy, so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display His perfect patience as an example to those who would believe in Him for eternal life.

New American Standard Bible
Yet for this reason I found mercy, so that in me as the foremost, Jesus Christ might demonstrate His perfect patience as an example for those who would believe in Him for eternal life.

King James Bible
Howbeit for this cause I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might shew forth all longsuffering, for a pattern to them which should hereafter believe on him to life everlasting.

Holman Christian Standard Bible
But I received mercy for this reason, so that in me, the worst of them, Christ Jesus might demonstrate His extraordinary patience as an example to those who would believe in Him for eternal life.

International Standard Version
But for that very reason I received mercy, so that in me, as the worst sinner, the Messiah Jesus might demonstrate all of his patience as an example for those who would believe in him for eternal life.

NET Bible
But here is why I was treated with mercy: so that in me as the worst, Christ Jesus could demonstrate his utmost patience, as an example for those who are going to believe in him for eternal life.

Aramaic Bible in Plain English
But because of this he showed me mercy, that Yeshua The Messiah might show in me all his longsuffering, as the example of those who are going to believe in him unto eternal life.

GOD'S WORD® Translation
However, I was treated with mercy so that Christ Jesus could use me, the foremost sinner, to demonstrate his patience. This patience serves as an example for those who would believe in him and live forever.

Jubilee Bible 2000
But for this cause I was received unto mercy that in me first, Jesus Christ might show forth all clemency, for an example to those who should hereafter believe in him for eternal life.

King James 2000 Bible
But for this cause I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might show forth all longsuffering, for an example to them who should hereafter believe on him to life everlasting.

American King James Version
However, for this cause I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might show forth all long-suffering, for a pattern to them which should hereafter believe on him to life everlasting.

American Standard Version
howbeit for this cause I obtained mercy, that in me as chief might Jesus Christ show forth all his longsuffering, for an ensample of them that should thereafter believe on him unto eternal life.

Douay-Rheims Bible
But for this cause have I obtained mercy: that in me first Christ Jesus might shew forth all patience, for the information of them that shall believe in him unto life everlasting.

Darby Bible Translation
But for this reason mercy was shewn me, that in me, [the] first, Jesus Christ might display the whole long-suffering, for a delineation of those about to believe on him to life eternal.

English Revised Version
howbeit for this cause I obtained mercy, that in me as chief might Jesus Christ shew forth all his longsuffering, for an ensample of them which should hereafter believe on him unto eternal life.

Webster's Bible Translation
However, for this cause I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might show forth all long-suffering, for a pattern to them who should hereafter believe on him to life everlasting.

Weymouth New Testament
But mercy was shown me in order that in me as the foremost of sinners Christ Jesus might display the fulness of His long-suffering patience as an example to encourage those who would afterwards be resting their faith on Him with a view to the Life of the Ages.

World English Bible
However, for this cause I obtained mercy, that in me first, Jesus Christ might display all his patience, for an example of those who were going to believe in him for eternal life.

Young's Literal Translation
but because of this I found kindness, that in me first Jesus Christ might shew forth all long-suffering, for a pattern of those about to believe on him to life age-during:

1 Timotheus 1:16 Afrikaans PWL
maar daarom is aan my omgee bewys sodat Yeshua, Die Gesalfde Een, eerstens in my al die langdurige geduld van Sy Gees sou wys, as voorbeeld vir hulle wat in Hom sal vertrou tot die ewige lewe.

1 Timoteut 1:16 Albanian
Por prandaj u mëshirova, që Jezu Krishti të tregojë më përpara në mua gjithë zemërgjerësinë, për të qenë shembull për ata që do të besojnë në të për jetë të përjetshme.

ﺍﻻﻭﻝ ﺗﻴﻤﻮﺛﺎﻭﺱ 1:16 Arabic: Smith & Van Dyke
لكنني لهذا رحمت ليظهر يسوع المسيح فيّ انا اولا كل اناة مثالا للعتيدين ان يؤمنوا به للحياة الابدية.

1 ՏԻՄՈԹԷՈՍ 1:16 Armenian (Western): NT
Բայց ողորմութիւն գտայ սա՛ պատճառով, որ Յիսուս Քրիստոս նախ ի՛մ վրաս ցոյց տայ իր համբերատարութիւնը, տիպար ըլլալու անոնց որ պիտի հաւատային իրեն՝ յաւիտենական կեանքի համար:

1 Timotheogana. 1:16 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Baina hunegatic misericordia eguin içan ciaitadac, nitan lehenic eracuts leçançát Iesus Christec clementia gucia, exemplu nincençát hura baithan vicitze eternaleracotzat sinhetsiren çutenén.

Dyr Timyteus A 1:16 Bavarian
Aber i haan netty dösswögn Barmung gfunddn, dyrmit dyr Iesen Krist an mir, yn n groesstn Sünder, sein gantze Langmuet zaign kunnt, als Beispil für allsand, wo an iem zo n Glaaubn kaemend, däß s dös eebig Löbn erlangend.

1 Тимотей 1:16 Bulgarian
Но придобих милост по тая причина, за да покаже Исус Христос в мене, главния [грешник], цялото Си дълготърпение, за пример на ония, които щяха да повярват в Него за вечен живот.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
但我之所以蒙了憐憫,是因為基督耶穌要在我這首惡身上顯出他一切的耐心,為那些將要信靠他而進入永恆生命的人做榜樣。

中文标准译本 (CSB Simplified)
但我之所以蒙了怜悯,是因为基督耶稣要在我这首恶身上显出他一切的耐心,为那些将要信靠他而进入永恒生命的人做榜样。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
然而我蒙了憐憫,是因耶穌基督要在我這罪魁身上顯明他一切的忍耐,給後來信他得永生的人做榜樣。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
然而我蒙了怜悯,是因耶稣基督要在我这罪魁身上显明他一切的忍耐,给后来信他得永生的人做榜样。

提 摩 太 前 書 1:16 Chinese Bible: Union (Traditional)
然 而 , 我 蒙 了 憐 憫 , 是 因 耶 穌 基 督 要 在 我 這 罪 魁 身 上 顯 明 他 一 切 的 忍 耐 , 給 後 來 信 他 得 永 生 的 人 作 榜 樣 。

提 摩 太 前 書 1:16 Chinese Bible: Union (Simplified)
然 而 , 我 蒙 了 怜 悯 , 是 因 耶 稣 基 督 要 在 我 这 罪 魁 身 上 显 明 他 一 切 的 忍 耐 , 给 後 来 信 他 得 永 生 的 人 作 榜 样 。

Prva poslanica Timoteju 1:16 Croatian Bible
A pomilovan sam zato da na meni prvome Isus Krist pokaže svu strpljivost i pruži primjer svima koji će povjerovati u njega za život vječni.

První Timoteovi 1:16 Czech BKR
Ale proto milosrdenství jsem došel, aby na mně prvním dokázal Ježíš Kristus všeliké dobrotivosti, ku příkladu těm, kteříž mají uvěřiti v něho k životu věčnému.

1 Timoteus 1:16 Danish
Men derfor blev der vist mig Barmhjertighed, for at Jesus Kristus kunde paa mig som den første vise hele sin Langmodighed, til et Forbillede paa dem, som skulle tro paa ham til evigt Liv.

1 Timotheüs 1:16 Dutch Staten Vertaling
Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen, die in Hem geloven zullen ten eeuwigen leven.

Nestle Greek New Testament 1904
ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἠλεήθην, ἵνα ἐν ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται Ἰησοῦς Χριστὸς τὴν ἅπασαν μακροθυμίαν, πρὸς ὑποτύπωσιν τῶν μελλόντων πιστεύειν ἐπ' αὐτῷ εἰς ζωὴν αἰώνιον.

Westcott and Hort 1881
ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἠλεήθην, ἵνα ἐν ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται Χριστὸς Ἰησοῦς τὴν ἅπασαν μακροθυμίαν, πρὸς ὑποτύπωσιν τῶν μελλόντων πιστεύειν ἐπ' αὐτῷ εἰς ζωὴν αἰώνιον.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἠλεήθην, ἵνα ἐν ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται Χριστὸς Ἰησοῦς τὴν ἅπασαν μακροθυμίαν, πρὸς ὑποτύπωσιν τῶν μελλόντων πιστεύειν ἐπ' αὐτῷ εἰς ζωὴν αἰώνιον.

RP Byzantine Majority Text 2005
ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἠλεήθην, ἵνα ἐν ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται Ἰησοῦς χριστὸς τὴν πᾶσαν μακροθυμίαν, πρὸς ὑποτύπωσιν τῶν μελλόντων πιστεύειν ἐπ’ αὐτῷ εἰς ζωὴν αἰώνιον.

Greek Orthodox Church 1904
ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἠλεήθην, ἵνα ἐν ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται Ἰησοῦς Χριστὸς τὴν πᾶσαν μακροθυμίαν, πρὸς ὑποτύπωσιν τῶν μελλόντων πιστεύειν ἐπ’ αὐτῷ εἰς ζωὴν αἰώνιον.

Tischendorf 8th Edition
ἀλλά διά οὗτος ἐλεέω ἵνα ἐν ἐγώ πρῶτος ἐνδείκνυμι Ἰησοῦς Χριστός ὁ ἅπας μακροθυμία πρός ὑποτύπωσις ὁ μέλλω πιστεύω ἐπί αὐτός εἰς ζωή αἰώνιος

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἠλεήθην, ἵνα ἐν ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται Ἰησοῦς Χριστὸς τὴν πᾶσαν μακροθυμίαν, πρὸς ὑποτύπωσιν τῶν μελλόντων πιστεύειν ἐπ’ αὐτῷ εἰς ζωὴν αἰώνιον.

Stephanus Textus Receptus 1550
ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἠλεήθην ἵνα ἐν ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται Ἰησοῦς Χριστὸς τὴν πᾶσαν μακροθυμίαν πρὸς ὑποτύπωσιν τῶν μελλόντων πιστεύειν ἐπ' αὐτῷ εἰς ζωὴν αἰώνιον

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
αλλα δια τουτο ηλεηθην ινα εν εμοι πρωτω ενδειξηται χριστος ιησους την απασαν μακροθυμιαν προς υποτυπωσιν των μελλοντων πιστευειν επ αυτω εις ζωην αιωνιον

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
αλλα δια τουτο ηλεηθην ινα εν εμοι πρωτω ενδειξηται ιησους χριστος την απασαν μακροθυμιαν προς υποτυπωσιν των μελλοντων πιστευειν επ αυτω εις ζωην αιωνιον

Stephanus Textus Receptus 1550
αλλα δια τουτο ηλεηθην ινα εν εμοι πρωτω ενδειξηται ιησους χριστος την πασαν μακροθυμιαν προς υποτυπωσιν των μελλοντων πιστευειν επ αυτω εις ζωην αιωνιον

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
αλλα δια τουτο ηλεηθην, ινα εν εμοι πρωτω ενδειξηται Ιησους Χριστος την πασαν μακροθυμιαν, προς υποτυπωσιν των μελλοντων πιστευειν επ αυτω εις ζωην αιωνιον.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
αλλα δια τουτο ηλεηθην ινα εν εμοι πρωτω ενδειξηται ιησους χριστος την πασαν μακροθυμιαν προς υποτυπωσιν των μελλοντων πιστευειν επ αυτω εις ζωην αιωνιον

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
αλλα δια τουτο ηλεηθην ινα εν εμοι πρωτω ενδειξηται χριστος ιησους την απασαν μακροθυμιαν προς υποτυπωσιν των μελλοντων πιστευειν επ αυτω εις ζωην αιωνιον

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
alla dia touto ēleēthēn, hina en emoi prōtō endeixētai Iēsous Christos tēn hapasan makrothymian, pros hypotypōsin tōn mellontōn pisteuein ep' autō eis zōēn aiōnion.

alla dia touto eleethen, hina en emoi proto endeixetai Iesous Christos ten hapasan makrothymian, pros hypotyposin ton mellonton pisteuein ep' auto eis zoen aionion.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
alla dia touto ēleēthēn, hina en emoi prōtō endeixētai Christos Iēsous tēn hapasan makrothymian, pros hypotypōsin tōn mellontōn pisteuein ep' autō eis zōēn aiōnion.

alla dia touto eleethen, hina en emoi proto endeixetai Christos Iesous ten hapasan makrothymian, pros hypotyposin ton mellonton pisteuein ep' auto eis zoen aionion.

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 1:16 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
alla dia touto ēleēthēn ina en emoi prōtō endeixētai iēsous christos tēn apasan makrothumian pros upotupōsin tōn mellontōn pisteuein ep autō eis zōēn aiōnion

alla dia touto EleEthEn ina en emoi prOtO endeixEtai iEsous christos tEn apasan makrothumian pros upotupOsin tOn mellontOn pisteuein ep autO eis zOEn aiOnion

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 1:16 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
alla dia touto ēleēthēn ina en emoi prōtō endeixētai iēsous christos tēn pasan makrothumian pros upotupōsin tōn mellontōn pisteuein ep autō eis zōēn aiōnion

alla dia touto EleEthEn ina en emoi prOtO endeixEtai iEsous christos tEn pasan makrothumian pros upotupOsin tOn mellontOn pisteuein ep autO eis zOEn aiOnion

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 1:16 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
alla dia touto ēleēthēn ina en emoi prōtō endeixētai iēsous christos tēn pasan makrothumian pros upotupōsin tōn mellontōn pisteuein ep autō eis zōēn aiōnion

alla dia touto EleEthEn ina en emoi prOtO endeixEtai iEsous christos tEn pasan makrothumian pros upotupOsin tOn mellontOn pisteuein ep autO eis zOEn aiOnion

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 1:16 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
alla dia touto ēleēthēn ina en emoi prōtō endeixētai iēsous christos tēn pasan makrothumian pros upotupōsin tōn mellontōn pisteuein ep autō eis zōēn aiōnion

alla dia touto EleEthEn ina en emoi prOtO endeixEtai iEsous christos tEn pasan makrothumian pros upotupOsin tOn mellontOn pisteuein ep autO eis zOEn aiOnion

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 1:16 Westcott/Hort - Transliterated
alla dia touto ēleēthēn ina en emoi prōtō endeixētai christos iēsous tēn apasan makrothumian pros upotupōsin tōn mellontōn pisteuein ep autō eis zōēn aiōnion

alla dia touto EleEthEn ina en emoi prOtO endeixEtai christos iEsous tEn apasan makrothumian pros upotupOsin tOn mellontOn pisteuein ep autO eis zOEn aiOnion

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 1:16 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
alla dia touto ēleēthēn ina en emoi prōtō endeixētai christos iēsous tēn apasan makrothumian pros upotupōsin tōn mellontōn pisteuein ep autō eis zōēn aiōnion

alla dia touto EleEthEn ina en emoi prOtO endeixEtai christos iEsous tEn apasan makrothumian pros upotupOsin tOn mellontOn pisteuein ep autO eis zOEn aiOnion

1 Timóteushoz 1:16 Hungarian: Karoli
De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus bennem mutassa meg legelõbb a teljes hosszútûrését, példa gyanánt azoknak, a kik hiendenek õ benne az örök életre.

Al Timoteo 1 1:16 Esperanto
tamen pro tiu kauxzo mi ricevis kompaton, por ke en mi, kiel la cxefa, Jesuo Kristo elmontru sian tutan paciencegon, kiel ekzemplo por tiuj, kiuj poste kredos al li por eterna vivo.

Ensimmäinen kirje Timoteukselle 1:16 Finnish: Bible (1776)
Mutta sentähden om minulle laupius tapahtunut, että Jesus Kristus minussa ensin osoittais kaiken pitkämielisyyden niille esikuvaksi jotka hänen päällensä pitää uskoman ijankaikkiseen elämään.

1 Timothée 1:16 French: Darby
Mais misericorde m'a ete faite, à cause de ceci, savoir, afin qu'en moi, le premier, Jesus Christ montrat toute sa patience, afin que je fusse un exemple de ceux qui viendront à croire en lui pour la vie eternelle.

1 Timothée 1:16 French: Louis Segond (1910)
Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle.

1 Timothée 1:16 French: Martin (1744)
Mais j'ai obtenu grâce, afin que Jésus-Christ montrât en moi le premier toute sa clémence, pour servir d'exemple à ceux qui viendront à croire en lui pour la vie éternelle.

1 Timotheus 1:16 German: Modernized
Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, auf daß an mir vornehmlich Jesus Christus erzeigete alle Geduld zum Exempel denen, die an ihn glauben sollten zum ewigen Leben.

1 Timotheus 1:16 German: Luther (1912)
Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, auf daß an mir vornehmlich Jesus Christus erzeigte alle Geduld, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten zum ewigen Leben.

1 Timotheus 1:16 German: Textbibel (1899)
Aber darum ist mir Erbarmen widerfahren, auf daß an mir zuerst zeige Jesus Christus seine ganze Langmut, zum Vorbild für die, welche an ihn glauben würden zum ewigen Leben.

1 Timoteo 1:16 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me per il primo tutta la sua longanimità, ed io servissi d’esempio a quelli che per l’avvenire crederebbero in lui per aver la vita eterna.

1 Timoteo 1:16 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ma, per questo mi è stata fatta misericordia, acciocchè Gesù Cristo mostrasse in me primieramente tutta la sua clemenza, per essere esempio a coloro che per l’avvenire crederebbero in lui a vita eterna.

1 TIM 1:16 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Tetapi inilah sebabnya aku sudah beroleh rahmat, yaitu supaya di dalam hal aku yang terlebih besar dosanya itu, Yesus Kristus menunjukkan sehabis-habis sabar-Nya, dan aku menjadi suatu teladan bagi segala orang yang percaya akan Dia kelak, menuju hidup yang kekal.

1 Timothy 1:16 Kabyle: NT
Iḥunn-ed fell-i nekk yellan d amednub ameqqran iwakken a d-isbeggen ṛṛeḥma-s yerna ad iliɣ d lemtel sya ɣer zdat i wid ara yamnen yis ad sɛun tudert n dayem.

디모데전서 1:16 Korean
그러나 내가 긍휼을 입은 까닭은 예수 그리스도께서 내게 먼저 일절 오래 참으심을 보이사 후에 주를 믿어 영생 얻는 자들에게 본이 되게 하려 하심이니라

I Timotheum 1:16 Latin: Vulgata Clementina
Sed ideo misericordiam consecutus sum : ut in me primo ostenderet Christus Jesus omnem patientiam ad informationem eorum, qui credituri sunt illi, in vitam æternam.

Timotejam 1 1:16 Latvian New Testament
Bet es tāpēc atradu žēlastību, lai Jēzus Kristus mani pirmajā parādītu visu savu lēnprātību par priekšzīmi tiem, kas, ticēdami uz Viņu, iegūs mūžīgo dzīvi.

Pirmasis laiðkas Timotiejui 1:16 Lithuanian
Todėl ir buvo manęs pasigailėta, kad manyje pirmame Jėzus Kristus parodytų visą savo kantrybę, duodamas pavyzdį tiems, kurie Jį įtikės amžinajam gyvenimui.

1 Timothy 1:16 Maori
Heoi na konei ahau i tohungia ai, kia ai ko ahau ki mua hei whakaaturanga ma Ihu Karaiti i nga manawanui maha, hei tohu ki te hunga e whakapono ki a ia a muri ake nei, kia ora tonu ai ratou.

1 Timoteus 1:16 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
men derfor fikk jeg miskunn, forat Jesus Kristus på mig først kunde vise hele sin langmodighet, til et forbillede for dem som skulde tro på ham til et evig liv.

1 Timoteo 1:16 Spanish: La Biblia de las Américas
Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en El para vida eterna.

1 Timoteo 1:16 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda Su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en El para vida eterna.

1 Timoteo 1:16 Spanish: Reina Valera Gómez
Mas por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna.

1 Timoteo 1:16 Spanish: Reina Valera 1909
Mas por esto fuí recibido á misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna.

1 Timoteo 1:16 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Pero por esto fui recibido a misericordia, para que el Cristo Jesús mostrase primero en mí, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna.

1 timóteo 1:16 Bíblia King James Atualizada Português
Todavia, por este motivo mesmo, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, e me tornasse num modelo para todos quantos haveriam de crer nele para a vida eterna.

1 timóteo 1:16 Portugese Bible
mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, o principal, Cristo Jesus mostrasse toda a sua longanimidade, a fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna.   

1 Timotei 1:16 Romanian: Cornilescu
Dar am căpătat îndurare, pentruca Isus Hristos să-Şi arate în mine, cel dintîi, toată îndelunga Lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în El, în urmă, ca să capete viaţa vecinică.

1-е Тимофею 1:16 Russian: Synodal Translation (1876)
Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первом показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной.

1-е Тимофею 1:16 Russian koi8r
Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первом показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной.

1 Timothy 1:16 Shuar New Testament
Ti Tunßa ain Jesukrφstu ti anenkartin ana nu paant nekanati tusa Yus winia waitnentrurmiayi Tuma asamtai Chφkich shuar, wijiai mΘtek, Y·san nekas Enentßimtusar Niijiai tuke iwiaaku pujusartatui.

1 Timotheosbrevet 1:16 Swedish (1917)
Men att barmhärtighet vederfors mig, det skedde just för att Kristus Jesus skulle främst på mig bevisa all sin långmodighet, och låta mig bliva en förstlingsbild av dem som skulle komma att tro på honom och så vinna evigt liv.

1 Timotheo 1:16 Swahili NT
lakini Mungu alinionea huruma, ili Kristo aonyeshe uvumilivu wake wote kwangu mimi, kama mfano kwa wale wote ambao baadaye watamwamini na kupokea uzima wa milele.

1 Kay Timoteo 1:16 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Gayon ma'y dahil dito, kinahabagan ako, upang sa akin na pangulong makasalanan, ay maipahayag ni Jesucristo ang buong pagpapahinuhod niya, na halimbawa sa mga magsisisampalataya sa kaniya, sa ikabubuhay na walang hanggan.

Širawt ta tazzarat iktab Bulǝs i Timotay 1:16 Tawallamat Tamajaq NT
Mišan ihanattat-i Mǝššina, fǝl a sǝr-i assaknu Ǝlmǝsix Ɣaysa nak a ogaran inasbakkadan, tazaydart-net ketnet, ǝqqǝlaɣ almasal y aytedan win sǝr-ǝs zʼǝzǝgzǝnnen ǝgrǝwan tǝmǝddurt ta tǝɣlalay.

1 ทิโมธี 1:16 Thai: from KJV
แต่ว่าเพราะเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงได้รับพระกรุณา คือว่าเพื่อพระเยซูคริสต์จะได้ทรงสำแดงความอดกลั้นพระทัยทุกอย่างให้เห็น ในตัวข้าพเจ้าซึ่งเป็นตัวเอกนั้น ให้เป็นแบบอย่างแก่คนทั้งปวงที่ภายหลังจะเชื่อในพระองค์แล้วรับชีวิตนิรันดร์

1 Timoteos 1:16 Turkish
Ama Mesih İsa, kendisine iman edip sonsuz yaşama kavuşacak olanlara örnek olayım diye sınırsız sabrını öncelikle bende sergilemek için bana merhamet etti.

1 Тимотей 1:16 Ukrainian: NT
Та ради сього й помилувано мене, щоб на менї первому показав Ісус Христос усе довготерпіннє, на приклад тим, що мають вірувати в Него на житте вічне.

1 Timothy 1:16 Uma New Testament
Hiaa' toe-mile pai' napoka'ahi' -ama Alata'ala-e, bona hi rala tuwu' -ku aku' to meliu kamojeko' -ku toi-e, Yesus Kristus ma'ala mpotudo' kamoloe posabara-na. Jadi', hi rala katuwu' -ku toi, ahi' Pue' jadi' monoto lia, alaa-na aku' -mi jadi' tonco hi hawe'ea tauna to rata ngkabokoa', bona mepangala' hi Yesus wo'o-ramo-rawo pai' -ra mporata katuwua' to lompe' duu' kahae-hae-na.

1 Ti-moâ-theâ 1:16 Vietnamese (1934)
Nhưng ta đã đội ơn thương xót, hầu cho Ðức Chúa Jêsus Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời.

1 Timothy 1:15
Top of Page
Top of Page