2 Солунци 3
Bulgarian
1Най-после братя, молете се за нас, да напредва бърже Господното слово и да се прославя, както и у вас, 2и да се избавим от неразбраните и нечестивите човеци; защото не във всички има вяра. 3Но верен е Господ, Който ще ви утвърди и ще ви опази от лукавия. 4И уверени сме в Господа за вас, че и вършите това, и ще вършите това, което заповядваме. 5А Господ да управи сърцата ви в Божията любов и в Христовото търпение.

6Заръчваме ви още, братя, в името на нашия Господ Исус Христос, да страните от всеки брат, който се обхожда безчинно, а не по преданието, което сте приели от нас. 7Понеже сами вие знаете, как трябва да ни подражавате, защото ние не се обходихме безчинно между вас; 8нито даром ядохме хляб у някого, но с труд и усилие работехме нощем и денем, за да не отегчим никого от вас; 9не че нямаме правота, а за да ви представим себе си пример; за да ни подражавате. 10Защото и когато бяхме при вас заръчахме ви това: Ако не иска някой да работи, той нито да яде. 11Понеже слушаме, какво някои постъпвали безчинно между вас, като не работели нищо, а се месели в чужди работи. 12На такива заръчваме и ги увещаваме в [името на] Господа Исуса Христа да работят тихо и да ядат своя си хляб. 13А на вас, братя, да ви не дотегва да вършите добро.

14И ако някой не се покорява на нашето слово чрез това послание, забележете го, за да не се събирате с него, с цел да се засрами. 15Обаче, недейте го счита за неприятел, а го наставлявайте като брат.

16А сам Господ на мира да ви дава мир всякога и всякак. Господ да бъде с всички ви.

17Поздравът с моята собствена ръка, който е белег на всяко послание, аз, Павел, пиша така: 18Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички вас. [[Амин]].Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

2 Thessalonians 2
Top of Page
Top of Page