2 Солунци 2
Bulgarian
1А колкото за пришествието на нашия Господ Исус Христос и нашето събиране при Него молим ви, братя, 2да не се поклащате лесно от здравия разсъдък, нито да се смущавате било от дух, било от слово, или от послание, уж от нас изпратено, като че ли [вече] е настанал денят на Господа. 3Никой да не ви измами по никой начин; защото [това няма да бъде], докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта, 4който [така] се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или на когото се отдава поклонение, щото той седи [[както Бог]] в Божия храм и представя себе си за Бог. 5Не помните ли, че когато бях още при вас, аз ви казах това? 6И сега знаете, какво [Го] възпира, да не се открие в своето си време. 7Защото оная тайна, [сиреч], беззаконието, вече действува, [но] само догдето се отмахне отсред оня, който сега я възпира; 8и тогава ще се яви беззаконният, когото Господ Исус ще убие с дъха на устата Си и ще изтреби с явлението на пришествието Си, 9тогава, чието идване се дължи на действието на сатана, [съпроводено] от всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса 10и с всичката измама на неправдата, между ония, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят. 11И затова Бог праща заблуда да действува между тях, за да повярват лъжа, 12та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината, а са имали благоволение към неправдата.

13А ние сме длъжни винаги да благодарим на Бога за вас, възлюбени от Господа братя, загдето Бог отначало ви е избрал за спасение чрез освещение на Духа и вярването в истината; 14за което [спасение] ви призова чрез нашето благовестие, за да получите славата на нашия Господ Исус Христос. 15И тъй, братя, стойте твърдо и дръжте преданията, които сте научили било чрез [наше] слово или чрез наше послание.

16А сам нашият Господ Исус Христос и нашият Бог и Отец, Който ни възлюби и по благодат ни даде вечна утеха и добра надежда, 17да утеши сърцата ви и да ги утвърди във всяко добро дело и слово.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

2 Thessalonians 1
Top of Page
Top of Page