2 Солунци 1
Bulgarian
1Павел, Сила и Тимотей до солунската църква в Бога, нашия Отец, и Господа Исуса Христа: 2Благодат и мир да бъде на вас от Бога Отца и Господа Исуса Христа.

3Длъжни сме, братя, всякога да благодарим на Бога за вас, както е и прилично, загдето вярата ви расте премного, и любовта на всеки един от всички вас се умножава един към друг; 4така щото и сами ние се хвалим с вас между Божиите църкви за вашата твърдост и вяра във всичките ви гонения и в неволите, които понасяте: 5[което е] доказателство на Божия справедлив съд, за да се удостоите за Божието царство, за което и страдате. 6Понеже е справедливо пред Бога да въздаде скръб на ония, които ви оскърбяват, 7а на вас, оскърбените, [да даде] утеха (както и на нас), когато се яви Господ Исус от небето със Своите силни ангели, 8в пламенен огън да даде възмездие на ония, които не познават Бога, и на ония, които не се покоряват на благовестието на нашия Господ Исус. 9Такива ще приемат за наказание вечна погибел от присъствието на Господа и от славното [явление] на Неговата сила, 10когато дойде в оня ден да се прослави в Своите светии и да се покаже чуден между всичките повярвали, ([следователно и между вас], защото вие повярвахте нашето свидетелство). 11Затова и винаги се молим за вас, дано нашия Бог ви има за достойни за призванието ви и усъвършенствува мощно [във вас] всяко добро желание и [всяко] дело на вярата; 12за да се прослави във вас името на нашия Господ Исус, и вие в Него, според благодатта на нашия Бог и Господ Исус Христос.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

1 Thessalonians 5
Top of Page
Top of Page