1 Тимотей 3
Bulgarian
1Вярно е това слово: Ако се ревне някому епископство, добро дело желае. 2Прочее, епископът трябва да бъде непорочен, мъж на една жена, самообладан, разбран, порядъчен, честолюбив, способен да поучава, 3не навикнал на пияни разправии, не побойник, а кротък, не крамолник, не сребролюбец; 4който управлява добре своя си дом и държи чадата си в послушание с пълна сериозност; 5(защото ако човек не знае да управлява своя си дом, как ще се грижи за Божията църква?) 6да не е нов във вярата, за да се не възгордее и падне под същото осъждане с дявола. 7При това, той трябва да се ползува с добри отзиви и от външните, за да не падне в укор и в примката на дявола.

8Така и дяконите [трябва да бъдат] сериозни, не двуезични, да не обичат много вино, да не бъдат лакоми за гнусна печалба, 9да държат с чиста съвест тайната на вярата. 10Също и те първо да се изпитват и после да стават дякони, ако са непорочни. 11Тъй и жените [им [трябва да бъдат] сериозни, не клеветници, самообладани, верни във всичко. 12Дяконите да бъдат мъже [всеки] на една жена, и да управляват добре чадата си и домовете си. 13Защото тия, които са служили добре като дякони, придобиват за себе си добро положение и голямо дръзновение във вярата на Христа Исуса.

14Надявам се скоро да дойда при тебе; но това ти пиша, 15в случай, че закъснея, за да знаеш, как трябва да се обхождат [хората] в Божия дом, който е църква на живия Бог, стълб и подпорка на истината.

16И без противоречие, велика е тайната на благочестието:- Тоя, "Който биде явен в плът, Доказан чрез Духа, Виден от ангели, Проповядан между народите, Повярван в света, Възнесен в слава".Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

1 Timothy 2
Top of Page
Top of Page