1 Летописи 2
Bulgarian
1Ето синовете на Израиля: Рувим, Симеон, Левий, Юда, Исахар, Завулон, 2Дан, Иосиф, Вениамин, Нефталим, Гад и Асир.

3Юдови синове: Ир, Онан и Шела: тримата му се родиха от ханаанката, дъщерята на Суя. А първородният на Юда, Ир, бе лош пред Господа, та Той го умъртви. 4И снаха му Тамар му роди Фареса и Зара. Всичките Юдови синове бяха петима.

5Фаресови синове: Есрон и Амул. 6А Зарови синове: Зимрий, Етан, Еман, Халкол и Дара; всичко петима. 7А Хармиев син: Ахар, смутителят на Израиля, който извърши престъпление относно обреченото. 8А Етанов син- Азария.

9А синове, които се родиха на Есрона: Ерамеил, Арам и Халев. 10И Арам роди Аминадава: а Аминадав роди Наасона, първенец на Юдовите потомци. 11А Наасон роди Салмона: Салмон роди Вооза; 12Вооз роди Овида; Овид роди Есея; 13а Есей роди първородния си Елиав, втория Авинадав, третия Сама, 14четвъртия Натанаил, петия Радай, 15шестия Осем и седмия Давид. 16А техни сестри бяха Саруия и Авигея; а Саруините синове бяха трима: Ависей, Иоав и Асаил; 17и Авигея роди Амаса; а баща на Амаса беше исмаилецът Иетер.

18И Халев, Есроновият син, роди [синове] от жена си Азува и от Ериота: синовете му бяха Есер, Совав и Ардон. 19И като умря Азува, Халев си взе Ефрата, която му роди Ора. 20А Ор роди Урия; а Урий роди Веселеила.

21И после Есрон влезе при дъщерята на Махира Галаадовия баща; той я взе като беше на шестдесет години на възраст, и тя му роди Сегува; 22А Сегув роди Яира, който имаше двадесет и три града в галаадската земя. 23И Гесур и Арам превзеха от тях Яировите паланки, с Кенат и селата му, шестдесет града. Всички тия бяха синове на Махира, Галаадовия баща. 24А след като умря Есрон в Халев-ефрата, тогава Есроновата жена Авия му роди Асхора бащата на Текуе.

25И синовете на първородния на Есрона, Ерамеила, бяха: първородният Арам и Вуна, Орен, Осем и Ахия. 26Ерамеил взе и друга жена, чието име бе Атара; тя бе майка на Онама. 27А синовете на първородния на Ерамеила, Арам, бяха: Маас, Ямин и Екер. 28И синовете на Анама бяха: Самай и Ядай; а синовете на Самая: Надав и Ависур. 29И името на Ависуровата жена бе Авихаила, която му роди Аавана и Молида. 30А Надавови синове бяха: Селед и Апаим; и Селед умря бездетен. 31А син на Апаима беше Есий; а син на Есия, Сисан; а син на Сисана, Аалай. 32А синовете на Ядая Самаевия брат бяха: Етер и Ионатан; и Етер умря бездетен; 33а синовете на Ионатана: Фалет и Заза. Тия бяха потомците на Ерамеила. 34А Сисан нямаше синове, но дъщери. И Сисан имаше слуга египтянин на име Яраа; 35и Сисан даде дъщеря си на слугата си Яраа за жена; и тя му роди Атая; 36а Атай роди Натана; Натан роди Завада; 37Завад роди Ефлала; Ефлал роди Овида; 38Овид роди Ииуя; Ииуй роди Азария; 39Азария роди Хелиса; Хелис роди Елеаса; 40Елеас роди Сисамая; Сисамай роди Селума; 41Селум роди Екамия; а Екамия роди Елисама.

42А синовете на Хелева Ерамеиловия брат, бяха: първородният му Миса, който бе баща на Зиф; и син на Мариса бе Ави-хеврон. 43А Хевронови синове: Корей, Тапфуа, Рекем и Сема. 44А Сема роди Раама, Иоркоамовия баща; а Рекем роди Самая. 45И Самаев син беше Маон; а Маон беше Ветсуровият баща. 46А наложницата на Халева, Гефа, роди Харана, Моса и Газеза; а Харан роди Газеза. 47А Ядаеви синове: Регем, Иотам, Гисан, Фелет, Гефа и Сагаф. 48И наложницата на Халева, Мааха, роди Севера и Тирхана; 49роди още Сагафа, Мадмановия баща, Сева Махвановия баща и бащата на Гавая; и Халевова дъщеря бе Ахса. 50Ето синовете на Халева, син на първородния на Ефрата, Ор: Совал Кириатиаримовият баща, 51Салма Витлеемовият баща, и Ареф Вет-гадеровият баща. 52А на Совала Кириатиаримовия баща синовете бяха Арое [и] половината от манахатците. 53А Кириатиаримовите семейства бяха: етерците, футците, суматците и мисрайците от тях произлязоха сарайците и естаолците. 54Салмови синове: Витлеем, нетофатците, Атарот-вит-Иоав, половината от манахатците, сарайците, 55семействата на писците, които живеят в Явис, тиратците, симеатците и сухатците. Това са кенейците, които произлязоха от Амата, прадед на Рихавовия дом.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

1 Chronicles 1
Top of Page
Top of Page