1 Летописи 3
Bulgarian
1А ето синовете, които се родиха на Давида в Хеврон: първородният, Амнон, от езраелката Ахиноама; вторият Даниил, от кармилката Авигея; 2третият Авесалом, син на Мааха, дъщеря на гесурския цар Талмай; четвъртият Адония, син на Агита; 3петият Сефатия, от Авитала; шестият Итраам, от жена му Егла, 4Шестимата му се родиха в Хеврон, гдето царува седем години и шест месеца; а в Ерусалим царува тридесет и три години. 5А тия му се родиха в Ерусалим: Сама, Совав, Натан и Соломон, четирима, от Витсавее, дъщеря на Амиила; 6и Евар, Елисама, Елифалет, 7Ногах, Нефес, Яфия, 8Елисама, Елиада и Елифалет, девет души; 9всички тия бяха Давидови синове, освен синовете от наложниците; и Тамар беше тяхна сестра.

10А Соломонов син бе Ровоам; негов син, Авия; негов син, Аса; негов син, Иосафат; 11негов син, Иорам; негов син, Охозия; негов син, Иоас; 12негов син, Амасия; негов син, Азария; негов син, Иотам; 13негов син, Ахаз; негов син, Езекия; негов син Манасия; 14негов син, Амон; негов син Иосия. 15А синовете на Иосия бяха: първородният Иоанан, вторият Иоаким, третият Седекия, четвъртият Селум. 16А Иоакимови синове: Ехония син му, Седекия негов син. 17А Ехониев син бе Асир; негов син Салатиил, 18и Малхирам, Федаия, Сенасар, Екамия, Осама и Недавия. 19А Федаиеви синове: Зоровавел и Семей; а Зоровавелови синове: Месулам и Анания, и сестра им Саломита, 20и Асува, Оел, Варахия, Асадия и Юсав-есед, петима. 21А Ананиеви синове: Фелатия и Исаия, синовете на Рафаия, синовете на Арнана, синовете на Авдия, синовете на Сехания. 22А Сеханиев син, Семаия; и Семаиеви синове: Хатус, Игал, Вария, Неария и Сафат, шестима. 23А Неариеви синове: Елиоинай, Езекия и Азрикам, трима. 24А Елиоинаеви синове: Одаия, Елиасив, Фелаия, Акув, Иоанан, Далаия и Ананий, седмина.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

1 Chronicles 2
Top of Page
Top of Page