Revelation 21:5
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
kai
AndConj
3004 [e]εἶπεν
eipen
saidV-AIA-3S
3588 [e]
ho
the [One]Art-NMS
2521 [e]καθήμενος
kathēmenos
sittingV-PPM/P-NMS
1909 [e]ἐπὶ
epi
onPrep
3588 [e]τῷ
theArt-DMS
2362 [e]θρόνῳ
thronō
throne,N-DMS
3708 [e]Ἰδοὺ
Idou
Behold,V-AMA-2S
2537 [e]καινὰ
kaina
newAdj-ANP
4160 [e]ποιῶ
poiō
I makeV-PIA-1S
3956 [e]πάντα.
panta
all things.Adj-ANP
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
3004 [e]λέγει
legei
He says,V-PIA-3S
1125 [e]Γράψον,
Grapson
Write [this],V-AMA-2S
3754 [e]ὅτι
hoti
becauseConj
3778 [e]οὗτοι
houtoi
theseDPro-NMP
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
3056 [e]λόγοι
logoi
wordsN-NMP
4103 [e]πιστοὶ
pistoi
faithfulAdj-NMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
228 [e]ἀληθινοί
alēthinoi
TRUEAdj-NMP
1510 [e]εἰσιν.
eisin
are.V-PIA-3P

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:5 Greek NT: Nestle 1904
καὶ εἶπεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τῷ θρόνῳ Ἰδοὺ καινὰ ποιῶ πάντα. καὶ λέγει Γράψον, ὅτι οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί εἰσιν.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:5 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ εἶπεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τῷ θρόνῳ Ἰδοὺ καινὰ ποιῶ πάντα. καὶ λέγει Γράψον, ὅτι οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί εἰσιν.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:5 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ εἶπεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τῷ θρόνῳ Ἰδοὺ καινὰ ποιῶ πάντα. καὶ λέγει Γράψον, ὅτι οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί εἰσιν.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:5 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ εἴπεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τῷ θρόνῳ, Ἰδού, πάντα καινὰ ποιῶ. Καὶ λέγει μοι, Γράψον· ὅτι οὗτοι οἱ λόγοι ἀληθινοὶ καὶ πιστοί εἰσιν.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:5 Greek NT: Greek Orthodox Church
Καὶ εἶπεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τῷ θρόνῳ· Ἰδοὺ καινὰ ποιῶ πάντα. καὶ λέγει μοι· Γράψον, ὅτι οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί εἰσι.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:5 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί λέγω ὁ κάθημαι ἐπί ὁ θρόνος ὁράω καινός ποιέω πᾶς καί λέγω γράφω ὅτι οὗτος ὁ λόγος πιστός καί ἀληθινός εἰμί

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:5 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ εἶπεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τοῦ θρόνου, Ἰδοὺ, καινὰ πάντα ποιῶ. καὶ λέγει μοι, Γράψον· ὅτι οὗτοι οἱ λόγοι ἀληθινοί καὶ πιστοὶ εἰσι.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:5 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ εἶπεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τοῦ θρόνου, Ἰδού, καινὰ πάντα ποιῶ καὶ λέγει μοι, Γράψον ὅτι οὗτοι οἱ λόγοι ἀληθινοί καὶ πιστοὶ εἰσιν

Revelation 21:5 Hebrew Bible
ויאמר הישב על הכסא הנני עשה הכל חדש ויאמר אלי כתב כי הדברים האלה אמתים ונאמנים הם׃

Revelation 21:5 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܙܠܬ ܘܐܡܪ ܠܝ ܕܝܬܒ ܥܠ ܟܘܪܤܝܐ ܗܐ ܚܕܬܐ ܥܒܕ ܐܢܐ ܟܠ ܘܐܡܪ ܠܝ ܟܬܘܒ ܗܠܝܢ ܡܠܐ ܡܗܝܡܢܬܐ ܘܫܪܝܪܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
And He who sits on the throne said, "Behold, I am making all things new." And He said, "Write, for these words are faithful and true."

King James Bible
And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write: for these words are true and faithful.

Holman Christian Standard Bible
Then the One seated on the throne said, "Look! I am making everything new." He also said, "Write, because these words are faithful and true."
Treasury of Scripture Knowledge

that sat.

Revelation 4:2,9 And immediately I was in the spirit: and, behold, a throne was set …

Revelation 5:1 And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book …

Revelation 20:11 And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose …

Behold.

Isaiah 42:9 Behold, the former things are come to pass, and new things do I declare: …

Isaiah 43:19 Behold, I will do a new thing; now it shall spring forth; shall you …

2 Corinthians 5:17 Therefore if any man be in Christ, he is a new creature: old things …

Write. See on ch.

Revelation 1:11,19 Saying, I am Alpha and Omega, the first and the last: and, What you …

these. See on ch.

Revelation 19:9 And he said to me, Write, Blessed are they which are called to the …

Links
Revelation 21:5Revelation 21:5 NIVRevelation 21:5 NLTRevelation 21:5 ESVRevelation 21:5 NASBRevelation 21:5 KJVRevelation 21:5 Bible AppsRevelation 21:5 Biblia ParalelaRevelation 21:5 Chinese BibleRevelation 21:5 French BibleRevelation 21:5 German BibleBible Hub
Revelation 21:4
Top of Page
Top of Page