Revelation 21:17
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
3354 [e]ἐμέτρησεν
emetrēsen
he measuredV-AIA-3S
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
5038 [e]τεῖχος
teichos
wallN-ANS
846 [e]αὐτῆς
autēs
of it,PPro-GF3S
1540 [e]ἑκατὸν
hekaton
one hundredAdj-GMP
5062 [e]τεσσεράκοντα
tesserakonta
fortyAdj-GMP
5064 [e]τεσσάρων
tessarōn
fourAdj-GMP
4083 [e]πηχῶν,
pēchōn
cubits,N-GMP
3358 [e]μέτρον
metron
[the] measureN-ANS
444 [e]ἀνθρώπου,
anthrōpou
of man,N-GMS
3739 [e]
ho
thatRelPro-NNS
1510 [e]ἐστιν
estin
isV-PIA-3S
32 [e]ἀγγέλου.
angelou
of the angel.N-GMS

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:17 Greek NT: Nestle 1904
καὶ ἐμέτρησεν τὸ τεῖχος αὐτῆς ἑκατὸν τεσσεράκοντα τεσσάρων πηχῶν, μέτρον ἀνθρώπου, ὅ ἐστιν ἀγγέλου.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:17 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ ἐμέτρησεν τὸ τεῖχος αὐτῆς ἑκατὸν τεσσεράκοντα τεσσάρων πηχῶν, μέτρον ἀνθρώπου, ὅ ἐστιν ἀγγέλου.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:17 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ ἐμέτρησεν τὸ τεῖχος αὐτῆς ἑκατὸν τεσσεράκοντα τεσσάρων πηχῶν, μέτρον ἀνθρώπου, ὅ ἐστιν ἀγγέλου.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:17 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἐμέτρησεν τὸ τεῖχος αὐτῆς ἑκατὸν τεσσαράκοντα τεσσάρων πηχῶν, μέτρον ἀνθρώπου, ὅ ἐστιν ἀγγέλου.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:17 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ ἐμέτρησε τὸ τεῖχος αὐτῆς ἑκατὸν τεσσαράκοντα τεσσάρων πηχῶν, μέτρον ἀνθρώπου, ὅ ἐστιν ἀγγέλου.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:17 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί μετρέω ὁ τεῖχος αὐτός ἑκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες πῆχυς μέτρον ἄνθρωπος ὅς εἰμί ἄγγελος

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:17 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἐμέτρησε τὸ τεῖχος αὐτῆς ἑκατὸν τεσσαράκοντατεσσάρων πηχῶν, μέτρον ἀνθρώπου, ὅ ἐστιν ἀγγέλου.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:17 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἐμέτρησεν τὸ τεῖχος αὐτῆς ἑκατὸν τεσσαράκοντα τεσσάρων πηχῶν μέτρον ἀνθρώπου ὅ ἐστιν ἀγγέλου

Revelation 21:17 Hebrew Bible
וימד את חומתה על מאה וארבעים וארבע אמות במדת איש אשר היא מדת המלאך׃

Revelation 21:17 Aramaic NT: Peshitta
ܘܡܫܚܗ ܠܫܘܪܗ ܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܐܪܒܥ ܐܡܝܢ ܒܡܫܘܚܬܐ ܕܐܢܫܐ ܐܝܕܐ ܕܐܝܬܝܗ ܕܡܠܐܟܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
And he measured its wall, seventy-two yards, according to human measurements, which are also angelic measurements.

King James Bible
And he measured the wall thereof, an hundred and forty and four cubits, according to the measure of a man, that is, of the angel.

Holman Christian Standard Bible
Then he measured its wall, 144 cubits according to human measurement, which the angel used.
Treasury of Scripture Knowledge

an.

Revelation 7:4 And I heard the number of them which were sealed…

Revelation 14:3 And they sung as it were a new song before the throne, and before …

Links
Revelation 21:17Revelation 21:17 NIVRevelation 21:17 NLTRevelation 21:17 ESVRevelation 21:17 NASBRevelation 21:17 KJVRevelation 21:17 Bible AppsRevelation 21:17 Biblia ParalelaRevelation 21:17 Chinese BibleRevelation 21:17 French BibleRevelation 21:17 German BibleBible Hub
Revelation 21:16
Top of Page
Top of Page