Revelation 19:19
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
Kai
AndConj
3708 [e]εἶδον
eidon
I sawV-AIA-1S
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
2342 [e]θηρίον
thērion
beast,N-ANS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τοὺς
tous
theArt-AMP
935 [e]βασιλεῖς
basileis
kingsN-AMP
3588 [e]τῆς
tēs
of theArt-GFS
1093 [e]γῆς
gēs
earth,N-GFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τὰ
ta
theArt-ANP
4753 [e]στρατεύματα
strateumata
armiesN-ANP
846 [e]αὐτῶν
autōn
of them,PPro-GM3P
4863 [e]συνηγμένα
synēgmena
having been gathered togetherV-RPM/P-ANP
4160 [e]ποιῆσαι
poiēsai
to makeV-ANA
3588 [e]τὸν
ton
- Art-AMS
4171 [e]πόλεμον
polemon
warN-AMS
3326 [e]μετὰ
meta
withPrep
3588 [e]τοῦ
tou
the [One]Art-GMS
2521 [e]καθημένου
kathēmenou
sittingV-PPM/P-GMS
1909 [e]ἐπὶ
epi
onPrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
2462 [e]ἵππου
hippou
horseN-GMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3326 [e]μετὰ
meta
withPrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GNS
4753 [e]στρατεύματος
strateumatos
armyN-GNS
846 [e]αὐτοῦ.
autou
of Him.PPro-GM3S

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 19:19 Greek NT: Nestle 1904
Καὶ εἶδον τὸ θηρίον καὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ τὰ στρατεύματα αὐτῶν συνηγμένα ποιῆσαι τὸν πόλεμον μετὰ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου καὶ μετὰ τοῦ στρατεύματος αὐτοῦ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 19:19 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Καὶ εἶδον τὸ θηρίον καὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ τὰ στρατεύματα αὐτῶν συνηγμένα ποιῆσαι τὸν πόλεμον μετὰ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου καὶ μετὰ τοῦ στρατεύματος αὐτοῦ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 19:19 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Καὶ εἶδον τὸ θηρίον καὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ τὰ στρατεύματα αὐτῶν συνηγμένα ποιῆσαι τὸν πόλεμον μετὰ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου καὶ μετὰ τοῦ στρατεύματος αὐτοῦ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 19:19 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ εἴδον τὸ θηρίον, καὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ τὰ στρατεύματα αὐτῶν συνηγμένα ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου, καὶ μετὰ τοῦ στρατεύματος αὐτοῦ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 19:19 Greek NT: Greek Orthodox Church
Καὶ εἶδον τὸ θηρίον καὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ τὰ στρατεύματα αὐτῶν συνηγμένα ποιῆσαι τὸν πόλεμον μετὰ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου καὶ μετὰ τοῦ στρατεύματος αὐτοῦ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 19:19 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί ὁράω ὁ θηρίον καί ὁ βασιλεύς ὁ γῆ καί ὁ στράτευμα αὐτός συνάγω ποιέω ὁ πόλεμος μετά ὁ κάθημαι ἐπί ὁ ἵππος καί μετά ὁ στράτευμα αὐτός

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 19:19 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Καὶ εἶδον τὸ θηρίον, καὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ τὰ στρατεύματα αὐτῶν συνηγμένα ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου, καὶ μετὰ τοῦ στρατεύματος αὐτοῦ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 19:19 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ εἶδον τὸ θηρίον καὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ τὰ στρατεύματα αὐτῶν συνηγμένα ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου καὶ μετὰ τοῦ στρατεύματος αὐτοῦ

Revelation 19:19 Hebrew Bible
וארא את החיה ומלכי הארץ ואגפיהם נקהלים לעשות מלחמה עם הרכב על הסוס ובצבאו׃

Revelation 19:19 Aramaic NT: Peshitta
ܘܚܙܝܬ ܠܚܝܘܬܐ ܘܠܚܝܠܘܬܗ ܘܡܠܟܐ ܕܐܪܥܐ ܘܠܦܠܚܝܗܘܢ ܕܡܟܢܫܝܢ ܠܡܥܒܕ ܩܪܒܐ ܥܡ ܗܘ ܕܝܬܒ ܥܠ ܤܘܤܝܐ ܘܥܡ ܦܠܚܘܗܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
And I saw the beast and the kings of the earth and their armies assembled to make war against Him who sat on the horse and against His army.

King James Bible
And I saw the beast, and the kings of the earth, and their armies, gathered together to make war against him that sat on the horse, and against his army.

Holman Christian Standard Bible
Then I saw the beast, the kings of the earth, and their armies gathered together to wage war against the rider on the horse and against His army.
Treasury of Scripture Knowledge

I saw.

Revelation 13:1-10 And I stood on the sand of the sea, and saw a beast rise up out of …

Revelation 14:9 And the third angel followed them, saying with a loud voice, If any …

Revelation 16:14,16 For they are the spirits of devils, working miracles, which go forth …

Revelation 17:12-14 And the ten horns which you saw are ten kings, which have received …

Revelation 18:9 And the kings of the earth, who have committed fornication and lived …

Ezekiel 38:8-18 After many days you shall be visited: in the latter years you shall …

Daniel 7:21-26 I beheld, and the same horn made war with the saints, and prevailed …

Daniel 8:25 And through his policy also he shall cause craft to prosper in his …

Daniel 11:40-45 And at the time of the end shall the king of the south push at him: …

Joel 3:9-14 Proclaim you this among the Gentiles; Prepare war, wake up the mighty …

him. See on ver.

Revelation 19:11-14 And I saw heaven opened, and behold a white horse; and he that sat …

Links
Revelation 19:19Revelation 19:19 NIVRevelation 19:19 NLTRevelation 19:19 ESVRevelation 19:19 NASBRevelation 19:19 KJVRevelation 19:19 Bible AppsRevelation 19:19 Biblia ParalelaRevelation 19:19 Chinese BibleRevelation 19:19 French BibleRevelation 19:19 German BibleBible Hub
Revelation 19:18
Top of Page
Top of Page