Matthew 18:12
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
5101 [e]Τί
Ti
WhatIPro-NNS
4771 [e]ὑμῖν
hymin
youPPro-D2P
1380 [e]δοκεῖ;
dokei
do think?V-PIA-3S
1437 [e]ἐὰν
ean
IfConj
1096 [e]γένηταί
genētai
there should beV-ASM-3S
5100 [e]τινι
tini
to anyIPro-DMS
444 [e]ἀνθρώπῳ
anthrōpō
manN-DMS
1540 [e]ἑκατὸν
hekaton
a hundredAdj-NNP
4263 [e]πρόβατα
probata
sheep,N-NNP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4105 [e]πλανηθῇ
planēthē
has gone astrayV-ASP-3S
1520 [e]ἓν
hen
oneAdj-NNS
1537 [e]ἐξ
ex
ofPrep
846 [e]αὐτῶν,
autōn
them,PPro-GN3P
3780 [e]οὐχὶ
ouchi
notIntPrtcl
863 [e]ἀφήσει
aphēsei
will he leaveV-FIA-3S
3588 [e]τὰ
ta
theArt-ANP
1768 [e]ἐνενήκοντα
enenēkonta
ninetyAdj-ANP
1767 [e]ἐννέα
ennea
nineAdj-ANP
1909 [e]ἐπὶ
epi
onPrep
3588 [e]τὰ
ta
theArt-ANP
3735 [e]ὄρη
orē
mountains,N-ANP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4198 [e]πορευθεὶς
poreutheis
having gone,V-APP-NMS
2212 [e]ζητεῖ
zētei
seekV-PIA-3S
3588 [e]τὸ
to
the [one]Art-ANS
4105 [e]πλανώμενον;
planōmenon
going astray?V-PPM/P-ANS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:12 Greek NT: Nestle 1904
Τί ὑμῖν δοκεῖ; ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα καὶ πλανηθῇ ἓν ἐξ αὐτῶν, οὐχὶ ἀφήσει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐπὶ τὰ ὄρη καὶ πορευθεὶς ζητεῖ τὸ πλανώμενον;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:12 Greek NT: Westcott and Hort 1881
τί ὑμῖν δοκεῖ; ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα καὶ πλανηθῇ ἓν ἐξ αὐτῶν, οὐχὶ ἀφήσει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐπὶ τὰ ὄρη καὶ πορευθεὶς ζητεῖ τὸ πλανώμενον;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:12 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
τί ὑμῖν δοκεῖ; ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα καὶ πλανηθῇ ἓν ἐξ αὐτῶν, οὐχὶ ἀφήσει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐπὶ τὰ ὄρη καὶ πορευθεὶς ζητεῖ τὸ πλανώμενον;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:12 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Tί ὑμῖν δοκεῖ; Ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα, καὶ πλανηθῇ ἓν ἐξ αὐτῶν· οὐχὶ ἀφεὶς τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα, ἐπὶ τὰ ὄρη πορευθεὶς ζητεῖ τὸ πλανώμενον;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:12 Greek NT: Greek Orthodox Church
Τί ὑμῖν δοκεῖ; ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα καὶ πλανηθῇ ἓν ἐξ αὐτῶν, οὐχὶ ἀφεὶς τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐπὶ τὰ ὄρη πορευθεὶς ζητεῖ τὸ πλανώμενον;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:12 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Τί ὑμῖν δοκεῖ; ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα καὶ πλανηθῇ ἓν ἐξ αὐτῶν, οὐχὶ ἀφεὶς τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐπὶ τὰ ὄρη πορευθεὶς ζητεῖ τὸ πλανώμενον;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:12 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
τί ὑμῖν δοκεῖ; ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα, καὶ πλανηθῇ ἓν ἐξ αὐτῶν· οὐχὶ ἀφεῖς τὰ ἐννενήκονταεννέα, ἐπὶ τὰ ὄρη πορευθεὶς ζητεῖ τὸ πλανώμενον;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:12 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Τί ὑμῖν δοκεῖ ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα καὶ πλανηθῇ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐχὶ ἀφεῖς τὰ ἐννενήκονταεννέα, ἐπὶ τὰ ὄρη πορευθεὶς ζητεῖ τὸ πλανώμενον

Matthew 18:12 Hebrew Bible
מה דעתכם כי יהיו לאיש מאה כבשים ותעה אחד מהם הלא יעזב את התשעים ותשעה על ההרים והלך לבקש את התעה׃

Matthew 18:12 Aramaic NT: Peshitta
ܡܢܐ ܡܬܚܙܐ ܠܟܘܢ ܐܢ ܢܗܘܘܢ ܠܐܢܫ ܡܐܐ ܥܪܒܝܢ ܘܢܛܥܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܐ ܫܒܩ ܬܫܥܝܢ ܘܬܫܥܐ ܒܛܘܪܐ ܘܐܙܠ ܒܥܐ ܠܗܘ ܕܛܥܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"What do you think? If any man has a hundred sheep, and one of them has gone astray, does he not leave the ninety-nine on the mountains and go and search for the one that is straying?

King James Bible
How think ye? if a man have an hundred sheep, and one of them be gone astray, doth he not leave the ninety and nine, and goeth into the mountains, and seeketh that which is gone astray?

Holman Christian Standard Bible
What do you think? If a man has 100 sheep, and one of them goes astray, won't he leave the 99 on the hillside and go and search for the stray?
Treasury of Scripture Knowledge

How.

Matthew 21:28 But what think you? A certain man had two sons; and he came to the …

Matthew 22:42 Saying, What think you of Christ? whose son is he? They say to him, …

1 Corinthians 10:15 I speak as to wise men; judge you what I say.

if.

Matthew 12:11 And he said to them, What man shall there be among you, that shall …

Psalm 119:176 I have gone astray like a lost sheep; seek your servant; for I do …

Isaiah 53:6 All we like sheep have gone astray; we have turned every one to his …

Jeremiah 50:6 My people has been lost sheep: their shepherds have caused them to …

Ezekiel 34:16,28 I will seek that which was lost, and bring again that which was driven …

Luke 15:4 What man of you, having an hundred sheep, if he lose one of them, …

John 10:11 I am the good shepherd: the good shepherd gives his life for the sheep.

1 Peter 2:25 For you were as sheep going astray; but are now returned to the Shepherd …

into.

1 Kings 21:17 And the word of the LORD came to Elijah the Tishbite, saying,

Ezekiel 34:6,12 My sheep wandered through all the mountains, and on every high hill: …

Links
Matthew 18:12Matthew 18:12 NIVMatthew 18:12 NLTMatthew 18:12 ESVMatthew 18:12 NASBMatthew 18:12 KJVMatthew 18:12 Bible AppsMatthew 18:12 Biblia ParalelaMatthew 18:12 Chinese BibleMatthew 18:12 French BibleMatthew 18:12 German BibleBible Hub
Matthew 18:11
Top of Page
Top of Page