Matthew 11:8
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
235 [e]ἀλλὰ
alla
ButConj
5101 [e]τί
ti
whatIPro-ANS
1831 [e]ἐξήλθατε
exēlthate
did you go outV-AIA-2P
3708 [e]ἰδεῖν;
idein
to see?V-ANA
444 [e]ἄνθρωπον
anthrōpon
A manN-AMS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3120 [e]μαλακοῖς
malakois
delicate [clothing]Adj-DNP
294 [e]ἠμφιεσμένον;
ēmphiesmenon
having been dressed?V-RPM/P-AMS
3708 [e]ἰδοὺ
idou
Behold,V-AMA-2S
3588 [e]οἱ
hoi
thoseArt-NMP
3588 [e]τὰ
ta
- Art-ANP
3120 [e]μαλακὰ
malaka
delicate [clothing]Adj-ANP
5409 [e]φοροῦντες
phorountes
wearing,V-PPA-NMP
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τοῖς
tois
theArt-DMP
3624 [e]οἴκοις
oikois
housesN-DMP
3588 [e]τῶν
tōn
- Art-GMP
935 [e]βασιλέων.
basileōn
of kingsN-GMP
1510 [e]‹εἰσίν›
eisin
are.V-PIA-3P

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 11:8 Greek NT: Nestle 1904
ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἠμφιεσμένον; ἰδοὺ οἱ τὰ μαλακὰ φοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις τῶν βασιλέων.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 11:8 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἠμφιεσμένον; ἰδοὺ οἱ τὰ μαλακὰ φοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις τῶν βασιλέων.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 11:8 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἠμφιεσμένον; ἰδοὺ οἱ τὰ μαλακὰ φοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις τῶν βασιλέων. [εἰσίν]

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 11:8 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀλλὰ τί ἐξήλθετε ἰδεῖν; Ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἱματίοις ἠμφιεσμένον; Ἰδού, οἱ τὰ μαλακὰ φοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις τῶν βασιλείων εἰσίν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 11:8 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀλλὰ τί ἐξήλθετε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἠμφιεσμένον; ἰδοὺ οἱ τὰ μαλακὰ φοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις τῶν βασιλέων εἰσίν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 11:8 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἠμφιεσμένον; ἰδοὺ οἱ τὰ μαλακὰ φοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις τῶν βασιλέων.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 11:8 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀλλὰ τί ἐξήλθετε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἱματίοις ἠμφιεσμένον; ἰδού, οἱ τὰ μαλακὰ φοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις τῶν βασιλέων εἰσίν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 11:8 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἀλλὰ τί ἐξήλθετε ἰδεῖν ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἱματίοις ἠμφιεσμένον ἰδού, οἱ τὰ μαλακὰ φοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις τῶν βασιλέων εἰσίν

Matthew 11:8 Hebrew Bible
ואם לא מה זה יצאתם לראות האיש לבוש בגדי עדנים הנה הלבשים עדנים בבתי המלכים המה׃

Matthew 11:8 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܠܐ ܡܢܐ ܢܦܩܬܘܢ ܠܡܚܙܐ ܓܒܪܐ ܕܢܚܬܐ ܪܟܝܟܐ ܠܒܝܫ ܗܐ ܐܝܠܝܢ ܕܪܟܝܟܐ ܠܒܝܫܝܢ ܒܝܬ ܡܠܟܐ ܐܢܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"But what did you go out to see? A man dressed in soft clothing? Those who wear soft clothing are in kings' palaces!

King James Bible
But what went ye out for to see? A man clothed in soft raiment? behold, they that wear soft clothing are in kings' houses.

Holman Christian Standard Bible
What then did you go out to see? A man dressed in soft clothes? Look, those who wear soft clothes are in kings' palaces.
Treasury of Scripture Knowledge

A man.

Matthew 3:4 And the same John had his raiment of camel's hair, and a leather …

2 Kings 1:8 And they answered him, He was an hairy man, and girt with a girdle …

Isaiah 20:2 At the same time spoke the LORD by Isaiah the son of Amoz, saying, …

Zechariah 13:4 And it shall come to pass in that day, that the prophets shall be …

1 Corinthians 4:11 Even to this present hour we both hunger, and thirst, and are naked, …

2 Corinthians 11:27 In weariness and painfulness, in watchings often, in hunger and thirst, …

Revelation 11:3 And I will give power to my two witnesses, and they shall prophesy …

Links
Matthew 11:8Matthew 11:8 NIVMatthew 11:8 NLTMatthew 11:8 ESVMatthew 11:8 NASBMatthew 11:8 KJVMatthew 11:8 Bible AppsMatthew 11:8 Biblia ParalelaMatthew 11:8 Chinese BibleMatthew 11:8 French BibleMatthew 11:8 German BibleBible Hub
Matthew 11:7
Top of Page
Top of Page