Mark 7:27
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
kai
AndConj
3004 [e]ἔλεγεν
elegen
He was sayingV-IIA-3S
846 [e]αὐτῇ
autē
to her,PPro-DF3S
863 [e]Ἄφες
Aphes
PermitV-AMA-2S
4412 [e]πρῶτον
prōton
firstAdv-S
5526 [e]χορτασθῆναι
chortasthēnai
to be satisfiedV-ANP
3588 [e]τὰ
ta
theArt-ANP
5043 [e]τέκνα·
tekna
children;N-ANP
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
1063 [e]γάρ
gar
forConj
1510 [e]ἐστιν ⇔
estin
it isV-PIA-3S
2570 [e]καλόν
kalon
goodAdj-NNS
2983 [e]λαβεῖν
labein
to takeV-ANA
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
740 [e]ἄρτον
arton
breadN-AMS
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GNP
5043 [e]τέκνων
teknōn
children,N-GNP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τοῖς
tois
to theArt-DNP
2952 [e]κυναρίοις
kynariois
dogsN-DNP
906 [e]βαλεῖν.
balein
to cast [it].V-ANA

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 7:27 Greek NT: Nestle 1904
καὶ ἔλεγεν αὐτῇ Ἄφες πρῶτον χορτασθῆναι τὰ τέκνα· οὐ γάρ ἐστιν καλόν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ τοῖς κυναρίοις βαλεῖν.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 7:27 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ ἔλεγεν αὐτῇ Ἄφες πρῶτον χορτασθῆναι τὰ τέκνα, οὐ γάρ ἐστιν καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ τοῖς κυναρίοις βαλεῖν.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 7:27 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ ἔλεγεν αὐτῇ Ἄφες πρῶτον χορτασθῆναι τὰ τέκνα, οὐ γάρ ἐστιν καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ τοῖς κυναρίοις βαλεῖν.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 7:27 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἴπεν αὐτῇ, Ἄφες πρῶτον χορτασθῆναι τὰ τέκνα· οὐ γὰρ καλόν ἐστιν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 7:27 Greek NT: Greek Orthodox Church
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ· Ἄφες πρῶτον χορτασθῆναι τὰ τέκνα· οὐ γάρ ἐστι καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ τοῖς κυναρίοις βαλεῖν.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 7:27 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ ἔλεγεν αὐτῇ· ἄφες πρῶτον χορτασθῆναι τὰ τέκνα· οὐ γάρ ἐστιν καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ τοῖς κυναρίοις βαλεῖν.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 7:27 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ, Ἄφες πρῶτον χορτασθῆναι τὰ τέκνα· οὐ γὰρ καλόν ἐστι λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 7:27 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ Ἄφες πρῶτον χορτασθῆναι τὰ τέκνα οὐ γάρ καλὸν ἐστιν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις

Mark 7:27 Hebrew Bible
ויאמר אליה ישוע הניחו לשבע בראשונה הבנים כי לא טוב לקחת לחם הבנים ולהשליכו לצעירי הכלבים׃

Mark 7:27 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܫܒܘܩܝ ܠܘܩܕܡ ܕܢܤܒܥܘܢ ܒܢܝܐ ܠܐ ܗܘܬ ܓܝܪ ܫܦܝܪܐ ܕܢܤܒ ܠܚܡܐ ܕܒܢܝܐ ܘܢܪܡܐ ܠܟܠܒܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
And He was saying to her, "Let the children be satisfied first, for it is not good to take the children's bread and throw it to the dogs."

King James Bible
But Jesus said unto her, Let the children first be filled: for it is not meet to take the children's bread, and to cast it unto the dogs.

Holman Christian Standard Bible
He said to her, "Allow the children to be satisfied first, because it isn't right to take the children's bread and throw it to the dogs."
Treasury of Scripture Knowledge

Let.

Matthew 7:6 Give not that which is holy to the dogs, neither cast you your pearls …

Matthew 10:5 These twelve Jesus sent forth, and commanded them, saying, Go not …

Matthew 15:23-28 But he answered her not a word. And his disciples came and sought …

Acts 22:21 And he said to me, Depart: for I will send you far hence to the Gentiles.

Romans 15:8 Now I say that Jesus Christ was a minister of the circumcision for …

Ephesians 2:12 That at that time you were without Christ, being aliens from the …

Links
Mark 7:27Mark 7:27 NIVMark 7:27 NLTMark 7:27 ESVMark 7:27 NASBMark 7:27 KJVMark 7:27 Bible AppsMark 7:27 Biblia ParalelaMark 7:27 Chinese BibleMark 7:27 French BibleMark 7:27 German BibleBible Hub
Mark 7:26
Top of Page
Top of Page