Luke 18:17
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
281 [e]ἀμὴν
amēn
TrulyHeb
3004 [e]λέγω
legō
I sayV-PIA-1S
4771 [e]ὑμῖν,
hymin
to you,PPro-D2P
3739 [e]ὃς
hos
whoeverRelPro-NMS
302 [e]ἂν
an
- Prtcl
3361 [e]μὴ
notAdv
1209 [e]δέξηται
dexētai
shall receiveV-ASM-3S
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
932 [e]βασιλείαν
basileian
kingdomN-AFS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2316 [e]Θεοῦ
Theou
of GodN-GMS
5613 [e]ὡς
hōs
asAdv
3813 [e]παιδίον,
paidion
a child,N-NNS
3756 [e]οὐ
ou
noAdv
3361 [e]μὴ
notAdv
1525 [e]εἰσέλθῃ
eiselthē
shall enterV-ASA-3S
1519 [e]εἰς
eis
intoPrep
846 [e]αὐτήν.
autēn
it.PPro-AF3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 18:17 Greek NT: Nestle 1904
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἂν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 18:17 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἂν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 18:17 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἂν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 18:17 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἐὰν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 18:17 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἐὰν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 18:17 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἂν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 18:17 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἐὰν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 18:17 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὃς ἐὰν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν

Luke 18:17 Hebrew Bible
אמן אמר אני לכם כל אשר לא יקבל את מלכות האלהים כילד הוא לא יבא בה׃

Luke 18:17 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܡܢ ܕܠܐ ܢܩܒܠ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ ܛܠܝܐ ܠܐ ܢܥܘܠ ܠܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Truly I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child will not enter it at all."

King James Bible
Verily I say unto you, Whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child shall in no wise enter therein.

Holman Christian Standard Bible
I assure you: Whoever does not welcome the kingdom of God like a little child will never enter it."
Treasury of Scripture Knowledge

Psalm 131:1,2 Lord, my heart is not haughty, nor my eyes lofty: neither do I exercise …

Mark 10:15 Truly I say to you, Whoever shall not receive the kingdom of God …

1 Peter 1:14 As obedient children, not fashioning yourselves according to the …

Links
Luke 18:17Luke 18:17 NIVLuke 18:17 NLTLuke 18:17 ESVLuke 18:17 NASBLuke 18:17 KJVLuke 18:17 Bible AppsLuke 18:17 Biblia ParalelaLuke 18:17 Chinese BibleLuke 18:17 French BibleLuke 18:17 German BibleBible Hub
Luke 18:16
Top of Page
Top of Page