Jeremiah 23:10 Hebrew Text Analysis
Jeremiah 23:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]כִּ֤יForConj
5003 [e]mə-nā-’ă-p̄îmמְנָֽאֲפִים֙of adulterersVerb
4390 [e]mā-lə-’āhמָלְאָ֣הis fullVerb
776 [e]hā-’ā-reṣ,הָאָ֔רֶץFor the landNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
6440 [e]mip-pə-nêמִפְּנֵ֤יbecauseNoun
423 [e]’ā-lāhאָלָה֙of swearingNoun
56 [e]’ā-ḇə-lāhאָבְלָ֣הmournsVerb
776 [e]hā-’ā-reṣ,הָאָ֔רֶץthe landNoun
3001 [e]yā-ḇə-šūיָבְשׁ֖וּare dried upVerb
4999 [e]nə-’ō-wṯנְא֣וֹתthe pleasant placesNoun
4057 [e]miḏ-bār;מִדְבָּ֑רof the wildernessNoun
1961 [e]wat-tə-hîוַתְּהִ֤יand isVerb
4794 [e]mə-rū-ṣā-ṯāmמְרֽוּצָתָם֙their courseNoun
7451 [e]rā-‘āh,רָעָ֔הevilAdj
1369 [e]ū-ḡə-ḇū-rā-ṯāmוּגְבוּרָתָ֖םand their forceNoun
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
3651 [e]ḵên.כֵֽן׃rightAdj
3588 [e]kî-כִּֽי־ForConj
1571 [e]ḡam-גַם־bothAdv
Hebrew Texts
ירמיה 23:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֤י מְנָֽאֲפִים֙ מָלְאָ֣ה הָאָ֔רֶץ כִּֽי־מִפְּנֵ֤י אָלָה֙ אָבְלָ֣ה הָאָ֔רֶץ יָבְשׁ֖וּ נְאֹ֣ות מִדְבָּ֑ר וַתְּהִ֤י מְרֽוּצָתָם֙ רָעָ֔ה וּגְבוּרָתָ֖ם לֹא־כֵֽן׃

ירמיה 23:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי מנאפים מלאה הארץ כי־מפני אלה אבלה הארץ יבשו נאות מדבר ותהי מרוצתם רעה וגבורתם לא־כן׃

Links
Jeremiah 23:10Jeremiah 23:10 Text AnalysisJeremiah 23:10 InterlinearJeremiah 23:10 MultilingualJeremiah 23:10 TSKJeremiah 23:10 Cross ReferencesJeremiah 23:10 Bible HubJeremiah 23:10 Biblia ParalelaJeremiah 23:10 Chinese BibleJeremiah 23:10 French BibleJeremiah 23:10 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 23:9
Top of Page
Top of Page