Hebrews 11:15
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
1487 [e]εἰ
ei
ifConj
3303 [e]μὲν
men
indeedConj
1565 [e]ἐκείνης
ekeinēs
thatDPro-GFS
3421 [e]ἐμνημόνευον
emnēmoneuon
they had been rememberingV-IIA-3P
575 [e]ἀφ’
aph’
fromPrep
3739 [e]ἧς
hēs
whereRelPro-GFS
1545 [e]ἐξέβησαν,
exebēsan
they came out,V-AIA-3P
2192 [e]εἶχον
eichon
they would have hadV-IIA-3P
302 [e]ἂν
an
- Prtcl
2540 [e]καιρὸν
kairon
opportunityN-AMS
344 [e]ἀνακάμψαι·
anakampsai
to return.V-ANA

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:15 Greek NT: Nestle 1904
καὶ εἰ μὲν ἐκείνης ἐμνημόνευον ἀφ’ ἧς ἐξέβησαν, εἶχον ἂν καιρὸν ἀνακάμψαι·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:15 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ εἰ μὲν ἐκείνης ἐμνημόνευον ἀφ' ἧς ἐξέβησαν, εἶχον ἂν καιρὸν ἀνακάμψαι·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:15 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ εἰ μὲν ἐκείνης ἐμνημόνευον ἀφ' ἧς ἐξέβησαν, εἶχον ἂν καιρὸν ἀνακάμψαι·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:15 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ εἰ μὲν ἐκείνης ἐμνημόνευον ἀφ’ ἧς ἐξῆλθον, εἴχον ἂν καιρὸν ἀνακάμψαι.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:15 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ εἰ μὲν ἐκείνης μνημονεύουσιν, ἀφ’ ἧς ἐξῆλθον, εἶχον ἂν καιρὸν ἀνακάμψαι·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:15 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί εἰ μέν ἐκεῖνος μνημονεύω ἀπό ὅς ἔκβασις ἔχω ἄν καιρός ἀνακάμπτω

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:15 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ εἰ μὲν ἐκείνης ἐμνημόνευον ἀφ’ ἧς ἐξῆλθον, εἶχον ἂν καιρὸν ἀνακάμψαι·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:15 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ εἰ μὲν ἐκείνης ἐμνημόνευον ἀφ' ἡς ἐξῆλθον εἶχον ἂν καιρὸν ἀνακάμψαι·

Hebrews 11:15 Hebrew Bible
ואם היתה דעתם על הארץ ההיא אשר יצאו ממנה הלא היה בידם לשוב אליה׃

Hebrews 11:15 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܠܘ ܠܡܕܝܢܬܐ ܗܝ ܕܢܦܩܘ ܡܢܗ ܒܥܝܢ ܗܘܘ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܙܒܢܐ ܕܬܘܒ ܢܗܦܟܘܢ ܢܐܙܠܘܢ ܠܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
And indeed if they had been thinking of that country from which they went out, they would have had opportunity to return.

King James Bible
And truly, if they had been mindful of that country from whence they came out, they might have had opportunity to have returned.

Holman Christian Standard Bible
If they were thinking about where they came from, they would have had an opportunity to return.
Treasury of Scripture Knowledge

mindful.

Genesis 11:31 And Terah took Abram his son, and Lot the son of Haran his son's …

Genesis 12:10 And there was a famine in the land: and Abram went down into Egypt …

Genesis 24:6-8 And Abraham said to him, Beware you that you bring not my son thither again…

Genesis 31:18 And he carried away all his cattle, and all his goods which he had …

Genesis 32:9-11 And Jacob said, O God of my father Abraham, and God of my father …

Links
Hebrews 11:15Hebrews 11:15 NIVHebrews 11:15 NLTHebrews 11:15 ESVHebrews 11:15 NASBHebrews 11:15 KJVHebrews 11:15 Bible AppsHebrews 11:15 Biblia ParalelaHebrews 11:15 Chinese BibleHebrews 11:15 French BibleHebrews 11:15 German BibleBible Hub
Hebrews 11:14
Top of Page
Top of Page