Galatians 4:27
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1125 [e]γέγραπται
gegraptai
It has been writtenV-RIM/P-3S
1063 [e]γάρ
gar
for:Conj
2165 [e]Εὐφράνθητι,
Euphranthēti
Rejoice,V-AMP-2S
4723 [e]στεῖρα
steira
O barren woman,N-VFS
3588 [e]
the [one]Art-VFS
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
5088 [e]τίκτουσα,
tiktousa
bearing;V-PPA-VFS
4486 [e]ῥῆξον
rhēxon
break forthV-AMA-2S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
994 [e]βόησον,
boēson
call aloud,V-AMA-2S
3588 [e]
the [one]Art-VFS
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
5605 [e]ὠδίνουσα·
ōdinousa
travailing;V-PPA-VFS
3754 [e]ὅτι
hoti
becauseConj
4183 [e]πολλὰ
polla
manyAdj-NNP
3588 [e]τὰ
ta
[are] theArt-NNP
5043 [e]τέκνα
tekna
childrenN-NNP
3588 [e]τῆς
tēs
of theArt-GFS
2048 [e]ἐρήμου
erēmou
desolate womanAdj-GFS
3123 [e]μᾶλλον
mallon
more,Adv
2228 [e]
ē
thanConj
3588 [e]τῆς
tēs
of herArt-GFS
2192 [e]ἐχούσης
echousēs
havingV-PPA-GFS
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
435 [e]ἄνδρα.
andra
husband.”N-AMS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 4:27 Greek NT: Nestle 1904
γέγραπται γάρ Εὐφράνθητι, στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα, ῥῆξον καὶ βόησον, ἡ οὐκ ὠδίνουσα· ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 4:27 Greek NT: Westcott and Hort 1881
γέγραπται γάρ Εὐφράνθητι, στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα· ῥῆξον καὶ βόησον, ἡ οὐκ ὠδίνουσα· ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 4:27 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
γέγραπται γάρ Εὐφράνθητι, στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα· ῥῆξον καὶ βόησον, ἡ οὐκ ὠδίνουσα· ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 4:27 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
γέγραπται γάρ, Εὐφράνθητι, στεῖρα, ἡ οὐ τίκτουσα· ῥῆξον καὶ βόησον, ἡ οὐκ ὠδίνουσα· ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 4:27 Greek NT: Greek Orthodox Church
γέγραπται γάρ· εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα, ῥῆξον καὶ βόησον ἡ οὐκ ὠδίνουσα· ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 4:27 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
γράφω γάρ εὐφραίνω στείρος ὁ οὐ τίκτω ῥήγνυμι καί βοάω ὁ οὐ ὠδίνω ὅτι πολύς ὁ τέκνον ὁ ἔρημος μᾶλλον ἤ ὁ ἔχω ὁ ἀνήρ

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 4:27 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
γέγραπται γάρ, Εὐφράνθητι, στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα· ῥῆξον καὶ βόησον, ἡ οὐκ ὠδίνουσα· ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 4:27 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
γέγραπται γάρ Εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα ῥῆξον καὶ βόησον ἡ οὐκ ὠδίνουσα· ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα

Galatians 4:27 Hebrew Bible
כי כתוב רני עקרה לא ילדה פצחי רנה וצהלי לא חלה כי רבים בני שוממה מבני בעולה׃

Galatians 4:27 Aramaic NT: Peshitta
ܟܬܝܒ ܓܝܪ ܕܐܬܒܤܡܝ ܥܩܪܬܐ ܗܝ ܕܠܐ ܝܠܕܐ ܘܐܬܦܨܚܝ ܘܓܥܝ ܗܝ ܕܠܐ ܡܚܒܠܐ ܡܛܠ ܕܤܓܝܘ ܒܢܝܗ ܕܨܕܝܬܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܒܢܝܗ ܕܒܥܝܠܬܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For it is written, "REJOICE, BARREN WOMAN WHO DOES NOT BEAR; BREAK FORTH AND SHOUT, YOU WHO ARE NOT IN LABOR; FOR MORE NUMEROUS ARE THE CHILDREN OF THE DESOLATE THAN OF THE ONE WHO HAS A HUSBAND."

King James Bible
For it is written, Rejoice, thou barren that bearest not; break forth and cry, thou that travailest not: for the desolate hath many more children than she which hath an husband.

Holman Christian Standard Bible
For it is written: Rejoice, childless woman, who does not give birth. Burst into song and shout, you who are not in labor, for the children of the desolate are many, more numerous than those of the woman who has a husband.
Treasury of Scripture Knowledge

Rejoice.

Isaiah 54:1-5 Sing, O barren, you that did not bear; break forth into singing, …

barren.

1 Samuel 2:5 They that were full have hired out themselves for bread; and they …

Psalm 113:9 He makes the barren woman to keep house, and to be a joyful mother …

desolate.

Ruth 1:11-13 And Naomi said, Turn again, my daughters: why will you go with me? …

Ruth 4:14-16 And the women said to Naomi, Blessed be the LORD, which has not left …

2 Samuel 13:20 And Absalom her brother said to her, Has Amnon your brother been …

Isaiah 49:21 Then shall you say in your heart, Who has begotten me these, seeing …

1 Timothy 5:5 Now she that is a widow indeed, and desolate, trusts in God, and …

Links
Galatians 4:27Galatians 4:27 NIVGalatians 4:27 NLTGalatians 4:27 ESVGalatians 4:27 NASBGalatians 4:27 KJVGalatians 4:27 Bible AppsGalatians 4:27 Biblia ParalelaGalatians 4:27 Chinese BibleGalatians 4:27 French BibleGalatians 4:27 German BibleBible Hub
Galatians 4:26
Top of Page
Top of Page