Acts 24:8
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2753 [e]{κελεύσας
keleusas
CommandingV-APA-NMS
3588 [e]τοὺς
tous
theArt-AMP
2725 [e]κατηγόρους
katēgorous
accusersN-AMP
846 [e]αὐτοῦ
autou
of himPPro-GM3S
2064 [e]ἔρχεσθαι
erchesthai
to comeV-PNM
1909 [e]ἐπὶ
epi
toPrep
4771 [e]σέ}·
se
you;PPro-A2S
3844 [e]παρ’
par’
FromPrep
3739 [e]οὗ
hou
himRelPro-GMS
1410 [e]δυνήσῃ
dynēsē
you will be ableV-FIM-2S
846 [e]αὐτὸς
autos
yourself,PPro-NM3S
350 [e]ἀνακρίνας
anakrinas
having examined [him]V-APA-NMS
4012 [e]περὶ
peri
concerningPrep
3956 [e]πάντων
pantōn
allAdj-GNP
3778 [e]τούτων
toutōn
these things,DPro-GNP
1921 [e]ἐπιγνῶναι
epignōnai
to knowV-ANA
3739 [e]ὧν
hōn
of whichRelPro-GNP
1473 [e]ἡμεῖς
hēmeis
wePPro-N1P
2723 [e]κατηγοροῦμεν
katēgoroumen
accuseV-PIA-1P
846 [e]αὐτοῦ.
autou
him.PPro-GM3S

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 24:8 Greek NT: Nestle 1904
παρ’ οὗ δυνήσῃ αὐτὸς ἀνακρίνας περὶ πάντων τούτων ἐπιγνῶναι ὧν ἡμεῖς κατηγοροῦμεν αὐτοῦ.

ΠΡΑΞΕΙΣ 24:8 Greek NT: Westcott and Hort 1881
παρ' οὗ δυνήσῃ αὐτὸς ἀνακρίνας περὶ πάντων τούτων ἐπιγνῶναι ὧν ἡμεῖς κατηγοροῦμεν αὐτοῦ.

ΠΡΑΞΕΙΣ 24:8 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
παρ' οὗ δυνήσῃ αὐτὸς ἀνακρίνας περὶ πάντων τούτων ἐπιγνῶναι ὧν ἡμεῖς κατηγοροῦμεν αὐτοῦ.

ΠΡΑΞΕΙΣ 24:8 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
κελεύσας τοὺς κατηγόρους αὐτοῦ ἔρχεσθαι ἐπὶ σου· παρ’ οὗ δυνήσῃ, αὐτὸς ἀνακρίνας, περὶ πάντων τούτων ἐπιγνῶναι ὧν ἡμεῖς κατηγοροῦμεν αὐτοῦ. παρ’ οὗ δυνήσῃ, αὐτὸς ἀνακρίνας, περὶ πάντων τούτων ἐπιγνῶναι ὧν ἡμεῖς κατηγοροῦμεν αὐτοῦ.

ΠΡΑΞΕΙΣ 24:8 Greek NT: Greek Orthodox Church
κελεύσας τοὺς κατηγόρους αὐτοῦ ἔρχεσθαι ἐπὶ σέ· παρ’ οὗ δυνήσῃ αὐτὸς ἀνακρίνας περὶ πάντων τούτων ἐπιγνῶναι ὧν ἡμεῖς κατηγοροῦμεν αὐτοῦ.

ΠΡΑΞΕΙΣ 24:8 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
παρ’ οὗ δυνήσῃ αὐτὸς ἀνακρίνας περὶ πάντων τούτων ἐπιγνῶναι ὧν ἡμεῖς κατηγοροῦμεν αὐτοῦ.

ΠΡΑΞΕΙΣ 24:8 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
κελεύσας τοὺς κατηγόρους αὐτοῦ ἔρχεσθαι ἐπὶ σέ· παρ’ οὗ δυνήσῃ, αὐτὸς ἀνακρίνας, περὶ πάντων τούτων ἐπιγνῶναι ὧν ἡμεῖς κατηγοροῦμεν αὐτοῦ

ΠΡΑΞΕΙΣ 24:8 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
κελεύσας τούς κατηγόρους αὐτοῦ ἔρχεσθαι ἐπί σέ παρ' οὗ δυνήσῃ αὐτὸς ἀνακρίνας περὶ πάντων τούτων ἐπιγνῶναι ὧν ἡμεῖς κατηγοροῦμεν αὐτοῦ

Acts 24:8 Hebrew Bible
ויצו את שטניו כי בוא יבאו לפניך ואתה כי תחקר אתו תוכל לדעת מפיהו את כל הדברים האלה אשר אנחנו טענים עליו׃

Acts 24:8 Aramaic NT: Peshitta
ܘܦܩܕ ܠܩܛܪܓܢܘܗܝ ܕܢܐܬܘܢ ܠܘܬܟ ܘܡܫܟܚ ܐܢܬ ܟܕ ܡܫܐܠ ܐܢܬ ܠܗ ܕܬܐܠܦ ܡܢܗ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܩܛܪܓܝܢܢ ܠܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
ordering his accusers to come before you. By examining him yourself concerning all these matters you will be able to ascertain the things of which we accuse him."

King James Bible
Commanding his accusers to come unto thee: by examining of whom thyself mayest take knowledge of all these things, whereof we accuse him.

Holman Christian Standard Bible
commanding his accusers to come to you. By examining him yourself you will be able to discern all these things we are accusing him of."
Treasury of Scripture Knowledge

Commanding.

Acts 23:30,35 And when it was told me how that the Jews laid wait for the man, …

Acts 25:5,15,16 Let them therefore, said he, which among you are able, go down with …

by.

Acts 24:19-21 Who ought to have been here before you, and object, if they had ought …

Links
Acts 24:8Acts 24:8 NIVActs 24:8 NLTActs 24:8 ESVActs 24:8 NASBActs 24:8 KJVActs 24:8 Bible AppsActs 24:8 Biblia ParalelaActs 24:8 Chinese BibleActs 24:8 French BibleActs 24:8 German BibleBible Hub
Acts 24:7
Top of Page
Top of Page