2 Peter 3:8
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1520 [e]Ἓν
Hen
[This] oneAdj-NNS
1161 [e]δὲ
de
howeverConj
3778 [e]τοῦτο
touto
thingDPro-NNS
3361 [e]μὴ
notAdv
2990 [e]λανθανέτω
lanthanetō
let be hidden fromV-PMA-3S
4771 [e]ὑμᾶς,
hymas
you,PPro-A2P
27 [e]ἀγαπητοί,
agapētoi
beloved,Adj-VMP
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
1520 [e]μία
mia
oneAdj-NFS
2250 [e]ἡμέρα
hēmera
dayN-NFS
3844 [e]παρὰ
para
with [the]Prep
2962 [e]Κυρίῳ
Kyriō
Lord [is]N-DMS
5613 [e]ὡς
hōs
likeAdv
5507 [e]χίλια
chilia
a thousandAdj-NNP
2094 [e]ἔτη
etē
years,N-NNP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
5507 [e]χίλια
chilia
a thousandAdj-NNP
2094 [e]ἔτη
etē
yearsN-NNP
5613 [e]ὡς
hōs
likeAdv
2250 [e]ἡμέρα
hēmera
dayN-NFS
1520 [e]μία.
mia
one.Adj-NFS

Greek Texts
ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 3:8 Greek NT: Nestle 1904
Ἓν δὲ τοῦτο μὴ λανθανέτω ὑμᾶς, ἀγαπητοί, ὅτι μία ἡμέρα παρὰ Κυρίῳ ὡς χίλια ἔτη καὶ χίλια ἔτη ὡς ἡμέρα μία.

ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 3:8 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ἓν δὲ τοῦτο μὴ λανθανέτω ὑμᾶς, ἀγαπητοί, ὅτι μία ἡμέρα παρὰ Κυρίῳ ὡς χίλια ἔτη καὶ χίλια ἔτη ὡς ἡμέρα μία.

ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 3:8 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ἓν δὲ τοῦτο μὴ λανθανέτω ὑμᾶς, ἀγαπητοί, ὅτι μία ἡμέρα παρὰ Κυρίῳ ὡς χίλια ἔτη καὶ χίλια ἔτη ὡς ἡμέρα μία.

ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 3:8 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἓν δὲ τοῦτο μὴ λανθανέτω ὑμᾶς, ἀγαπητοί, ὅτι μία ἡμέρα παρὰ κυρίῳ ὡς χίλια ἔτη, καὶ χίλια ἔτη ὡς ἡμέρα μία.

ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 3:8 Greek NT: Greek Orthodox Church
Ἓν δὲ τοῦτο μὴ λανθανέτω ὑμᾶς, ἀγαπητοί, ὅτι μία ἡμέρα παρὰ Κυρίῳ ὡς χίλια ἔτη, καὶ χίλια ἔτη ὡς ἡμέρα μία.

ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 3:8 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
εἷς δέ οὗτος μή λανθάνω ὑμεῖς ἀγαπητός ὅτι εἷς ἡμέρα παρά κύριος ὡς χίλιοι ἔτος καί χίλιοι ἔτος ὡς ἡμέρα εἷς

ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 3:8 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Ἓν δὲ τοῦτο μὴ λανθανέτω ὑμᾶς, ἀγαπητοί, ὅτι μία ἡμέρα παρὰ Κυρίῳ ὡς χίλια ἔτη καὶ χίλια ἔτη, ὡς ἡμέρα μία.

ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 3:8 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Ἓν δὲ τοῦτο μὴ λανθανέτω ὑμᾶς ἀγαπητοί ὅτι μία ἡμέρα παρὰ κυρίῳ ὡς χίλια ἔτη καὶ χίλια ἔτη ὡς ἡμέρα μία

2 Peter 3:8 Hebrew Bible
וזאת האחת אל תעלם מכם אהובים כי יום אחד כאלף שנים בעיני יהוה ואלף שנים כיום אחד׃

2 Peter 3:8 Aramaic NT: Peshitta
ܗܕܐ ܕܝܢ ܚܕܐ ܠܐ ܬܛܥܝܟܘܢ ܚܒܝܒܝ ܕܚܕ ܝܘܡܐ ܠܡܪܝܐ ܐܝܟ ܐܠܦ ܫܢܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܘܐܠܦ ܫܢܝܢ ܐܝܟ ܝܘܡܐ ܚܕ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
But do not let this one fact escape your notice, beloved, that with the Lord one day is like a thousand years, and a thousand years like one day.

King James Bible
But, beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as a thousand years, and a thousand years as one day.

Holman Christian Standard Bible
Dear friends, don't let this one thing escape you: With the Lord one day is like a thousand years, and a thousand years like one day.
Treasury of Scripture Knowledge

be not.

Romans 11:25 For I would not, brothers, that you should be ignorant of this mystery, …

1 Corinthians 10:1 Moreover, brothers, I would not that you should be ignorant, how …

1 Corinthians 12:1 Now concerning spiritual gifts, brothers, I would not have you ignorant.

that one.

Psalm 90:4 For a thousand years in your sight are but as yesterday when it is …

Links
2 Peter 3:82 Peter 3:8 NIV2 Peter 3:8 NLT2 Peter 3:8 ESV2 Peter 3:8 NASB2 Peter 3:8 KJV2 Peter 3:8 Bible Apps2 Peter 3:8 Biblia Paralela2 Peter 3:8 Chinese Bible2 Peter 3:8 French Bible2 Peter 3:8 German BibleBible Hub
2 Peter 3:7
Top of Page
Top of Page