1 Corinthians 7:10
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]Τοῖς
tois
To thoseArt-DMP
1161 [e]δὲ
de
nowConj
1060 [e]γεγαμηκόσιν
gegamēkosin
having marriedV-RPA-DMP
3853 [e]παραγγέλλω,
parangellō
I give this charge—V-PIA-1S
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1473 [e]ἐγὼ
egō
I,PPro-N1S
235 [e]ἀλλὰ
alla
butConj
3588 [e]
ho
theArt-NMS
2962 [e]Κύριος,
Kyrios
Lord—N-NMS
1135 [e]γυναῖκα
gynaika
A wifeN-AFS
575 [e]ἀπὸ
apo
fromPrep
435 [e]ἀνδρὸς
andros
a husbandN-GMS
3361 [e]μὴ
notAdv
5563 [e]χωρισθῆναι,—
chōristhēnai
is to be separated;V-ANP

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:10 Greek NT: Nestle 1904
τοῖς δὲ γεγαμηκόσιν παραγγέλλω, οὐκ ἐγὼ ἀλλὰ ὁ Κύριος, γυναῖκα ἀπὸ ἀνδρὸς μὴ χωρισθῆναι,—

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:10 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Τοῖς δὲ γεγαμηκόσιν παραγγέλλω, οὐκ ἐγὼ ἀλλὰ ὁ κύριος, γυναῖκα ἀπὸ ἀνδρὸς μὴ χωρισθῆναι, --

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:10 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Τοῖς δὲ γεγαμηκόσιν παραγγέλλω, οὐκ ἐγὼ ἀλλὰ ὁ κύριος, γυναῖκα ἀπὸ ἀνδρὸς μὴ χωρισθῆναι

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:10 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Tοῖς δὲ γεγαμηκόσιν παραγγέλλω, οὐκ ἐγώ, ἀλλ’ ὁ κύριος, γυναῖκα ἀπὸ ἀνδρὸς μὴ χωρισθῆναι·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:10 Greek NT: Greek Orthodox Church
τοῖς δὲ γεγαμηκόσι παραγγέλλω, οὐκ ἐγώ, ἀλλ’ ὁ Κύριος, γυναῖκα ἀπὸ ἀνδρὸς μὴ χωρισθῆναι·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:10 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
τοῖς δὲ γεγαμηκόσιν παραγγέλλω, οὐκ ἐγὼ ἀλλὰ ὁ κύριος, γυναῖκα ἀπὸ ἀνδρὸς μὴ χωρισθῆναι,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:10 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
τοῖς δὲ γεγαμηκόσι παραγγέλλω, οὐκ ἐγὼ ἀλλ’ ὁ Κύριος, γυναῖκα ἀπὸ ἀνδρὸς μὴ χωρισθῆναι

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:10 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
τοῖς δὲ γεγαμηκόσιν παραγγέλλω οὐκ ἐγὼ ἀλλ' ὁ κύριος γυναῖκα ἀπὸ ἀνδρὸς μὴ χωρισθῆναι

1 Corinthians 7:10 Hebrew Bible
והנה את הנשואים אנכי מצוה ולא אנכי כי אם האדון אשר לא תפרש אשה מבעלה׃

1 Corinthians 7:10 Aramaic NT: Peshitta
ܠܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܢܫܐ ܡܦܩܕ ܐܢܐ ܠܐ ܐܢܐ ܐܠܐ ܡܪܝ ܕܐܢܬܬܐ ܡܢ ܒܥܠܗ ܠܐ ܬܦܪܘܫ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
But to the married I give instructions, not I, but the Lord, that the wife should not leave her husband

King James Bible
And unto the married I command, yet not I, but the Lord, Let not the wife depart from her husband:

Holman Christian Standard Bible
I command the married--not I, but the Lord--a wife is not to leave her husband.
Treasury of Scripture Knowledge

yet.

1 Corinthians 7:12,25,40 But to the rest speak I, not the Lord: If any brother has a wife …

Let.

1 Corinthians 7:15 But if the unbelieving depart, let him depart. A brother or a sister …

Jeremiah 3:20 Surely as a wife treacherously departs from her husband, so have …

Malachi 2:14-16 Yet you say, Why? Because the LORD has been witness between you and …

Matthew 5:32 But I say to you, That whoever shall put away his wife, saving for …

Matthew 19:6-9 Why they are no more two, but one flesh. What therefore God has joined …

Mark 10:11,12 And he said to them, Whoever shall put away his wife, and marry another, …

Luke 16:18 Whoever puts away his wife, and marries another, commits adultery…

Links
1 Corinthians 7:101 Corinthians 7:10 NIV1 Corinthians 7:10 NLT1 Corinthians 7:10 ESV1 Corinthians 7:10 NASB1 Corinthians 7:10 KJV1 Corinthians 7:10 Bible Apps1 Corinthians 7:10 Biblia Paralela1 Corinthians 7:10 Chinese Bible1 Corinthians 7:10 French Bible1 Corinthians 7:10 German BibleBible Hub
1 Corinthians 7:9
Top of Page
Top of Page