γεγαμηκόσιν
Englishman's Concordance
γεγαμηκόσιν (gegamēkosin) — 1 Occurrence

1 Corinthians 7:10 V-RPA-DMP
GRK: Τοῖς δὲ γεγαμηκόσιν παραγγέλλω οὐκ
NAS: But to the married I give instructions,
KJV: And unto the married I command,
INT: to moreover married I warn not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page