γαμοῦντες
Englishman's Concordance
γαμοῦντες (gamountes) — 1 Occurrence

Matthew 24:38 V-PPA-NMP
GRK: καὶ πίνοντες γαμοῦντες καὶ γαμίζοντες
NAS: and drinking, marrying and giving in marriage,
KJV: drinking, marrying and
INT: and drinking marrying and giving in marriage

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page