Proverbe 16
Romanian: Cornilescu
1Planurile pe cari le face inima atîrnă de om, dar răspunsul pe care -l dă gura vine dela Domnul. -

2Toate căile omului sînt curate în ochii lui, dar celce cercetează duhurile este Domnul. -

3Încredinţează-ţi lucrările în mîna Domnului, şi îţi vor izbuti planurile. -

4Domnul a făcut toate pentru o ţintă, chiar şi pe cel rău pentru ziua nenorocirii. -

5Orice inimă trufaşă este o scîrbă înaintea Domnului; hotărît, ea nu va rămînea nepedepsită. -

6Prin dragoste şi credincioşie omul ispăşeşte nelegiuirea, şi prin frica de Domnul se abate dela rău. -

7Cînd sînt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar şi pe vrăjmaşii lui. -

8Mai bine puţin, cu dreptate, decît mari venituri, cu strîmbătate. -

9Inima omului se gîndeşte pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă paşii. -

10Hotărîri dumnezeieşti sînt pe buzele împăratului, gura lui nu trebuie să facă greşeli cînd judecă. -

11Cîntarul şi cumpăna dreaptă vin dela Domnul; toate greutăţile de cîntărit sînt lucrarea Lui. -

12Împăraţilor le este scîrbă să facă rău, căci prin neprihănire se întăreşte un scaun de domnie. -

13Buzele neprihănite sînt plăcute împăraţilor, şi ei iubesc pe celce vorbeşte cu neprihănire. -

14Mînia împăratului este un vestitor al morţii, dar un om înţelept trebuie s'o potolească. -

15Seninătatea feţei împăratului este viaţa, şi bunăvoinţa lui este ca o ploaie de primăvară. -

16Cu cît mai mult face cîştigarea înţelepciunii decît a aurului! Cu cît este mai de dorit cîştigarea priceperii decît a argintului! -

17Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău; acela îşi păzeşte sufletul, care veghează asupra căii sale. -

18Mîndria merge înaintea pieirii, şi trufia merge înainte căderii. -

19Mai bine să fii smerit cu cei smeriţi, decît să împarţi prada cu cei mîndri. -

20Cine cugetă la Cuvîntul Domnului, găseşte fericirea, şi cine se încrede în Domnul este fericit. -

21Cine are o inimă înţeleaptă este numit priceput, dar dulceaţa buzelor măreşte ştiinţa. -

22Înţelepciunea este un izvor de viaţă pentru cine o are; dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor. -

23Cine are o inimă înţeleaptă, îşi arată înţelepciunea cînd vorbeşte, şi mereu se văd învăţături noi pe buzele lui. -

24Cuvintele prietenoase sînt ca un fagur de miere, dulci pentru suflet, şi sănătoase pentru oase. -

25Multe căi i se par bune omului, dar la urmă duc la moarte. -

26Cine munceşte, pentru el munceşte, căci foamea lui îl îndeamnă la lucru. -

27Omul stricat pregăteşte nenorocirea, şi pe buzele lui este ca un foc aprins. -

28Omul neastîmpărat stîrneşte certuri, şi pîrîtorul desbină pe cei mai buni prieteni. -

29Omul asupritor amăgeşte pe aproapele său, şi -l duce pe o cale, care nu este bună. -

30Cine închide ochii, ca să se dedea la gînduri stricate, cine-şi muşcă buzele, a şi săvîrşit răul. -

31Perii albi sînt o cunună de cinste, ea se găseşte pe calea neprihănirii. -

32Cel încet la mînie preţuieşte mai mult decît un viteaz, şi cine este stăpîn pe sine preţuieşte mai mult decît cine cucereşte cetăţi. -

33Se aruncă sorţul în poala hainei, dar orice hotărîre vine dela Domnul. -Romanian: Cornilescu

Bible Hub

Proverbs 15
Top of Page
Top of Page