Galatians 4:17
New International Version
Those people are zealous to win you over, but for no good. What they want is to alienate you from us, so that you may have zeal for them.

New Living Translation
Those false teachers are so eager to win your favor, but their intentions are not good. They are trying to shut you off from me so that you will pay attention only to them.

English Standard Version
They make much of you, but for no good purpose. They want to shut you out, that you may make much of them.

Berean Study Bible
Those people are zealous for you, but not in a good way. Instead, they want to isolate you from us, so that you may be zealous for them.

New American Standard Bible
They eagerly seek you, not commendably, but they wish to shut you out so that you will seek them.

King James Bible
They zealously affect you, but not well; yea, they would exclude you, that ye might affect them.

Holman Christian Standard Bible
They are enthusiastic about you, but not for any good. Instead, they want to isolate you so you will be enthusiastic about them.

International Standard Version
These people who have been instructing you are devoted to you, but not in a good way. They want you to avoid me so that you will be devoted to them.

NET Bible
They court you eagerly, but for no good purpose; they want to exclude you, so that you would seek them eagerly.

Aramaic Bible in Plain English
They imitate you, not for what is excellent but because they want to oppress you that you would imitate them.

GOD'S WORD® Translation
These people [who distort the Good News] are devoted to you, but not in a good way. They don't want you to associate with me so that you will be devoted only to them.

Jubilee Bible 2000
They are zealous after you, but not for good; they would exclude you from us, that ye might be zealous after them.

King James 2000 Bible
They are zealous of you, but not for good; yea, they would exclude you, that you might be zealous of them.

American King James Version
They zealously affect you, but not well; yes, they would exclude you, that you might affect them.

American Standard Version
They zealously seek you in no good way; nay, they desire to shut you out, that ye may seek them.

Douay-Rheims Bible
They are zealous in your regard not well: but they would exclude you, that you might be zealous for them.

Darby Bible Translation
They are not rightly zealous after you, but desire to shut you out [from us], that ye may be zealous after them.

English Revised Version
They zealously seek you in no good way; nay, they desire to shut you out, that ye may seek them.

Webster's Bible Translation
They zealously affect you, but not well; for, they would exclude you, that ye may affect them.

Weymouth New Testament
These men pay court to you, but not with honourable motives. They want to exclude you, so that you may pay court to them.

World English Bible
They zealously seek you in no good way. No, they desire to alienate you, that you may seek them.

Young's Literal Translation
they are zealous for you -- yet not well, but they wish to shut us out, that for them ye may be zealous;

Galasiërs 4:17 Afrikaans PWL
Hulle is jaloers op julle, nie vir ’n goeie doel nie, maar om julle te onderdruk sodat julle hulle kan navolg.

Galatasve 4:17 Albanian
Ata tregohen të zellshëm ndaj jush, por jo për qëllime të ndershme; madje ata duan t'ju shkëputin që të jeni të zellshëm ndaj tyre.

ﻏﻼﻃﻲ 4:17 Arabic: Smith & Van Dyke
يغارون لكم ليس حسنا بل يريدون ان يصدوكم لكي تغاروا لهم.

ԳԱՂԱՏԱՑԻՆԵՐԻՆ 4:17 Armenian (Western): NT
Անոնք նախանձախնդիր են ձեզի հանդէպ, բայց ո՛չ բարի նպատակով. նոյնիսկ կ՚ուզեն մեզ վտարել, որպէսզի նախանձախնդիր ըլլաք իրե՛նց հանդէպ:

Galatianoetara. 4:17 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Çueçaz ielossi dirade, ez onetacotz baina aitzitic idoqui nahi çaituztéz berac desira ditzaçuençát.

De Gäletn 4:17 Bavarian
Yn dene Leut ien Eifer um enk ist nit lautter. Sö wollnd enk bloessig von mir wöggreissn, däßß enk aft für +iener Sach recht einsötztß.

Галатяни 4:17 Bulgarian
Тия [учители] ви търсят ревностно не по добър начин; даже те желаят да ви отлъчат [от нас], за да търсите тях ревностно.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
那些人對你們熱心,並不是出於好意,而是想要離間你們,好讓你們對他們熱心。

中文标准译本 (CSB Simplified)
那些人对你们热心,并不是出于好意,而是想要离间你们,好让你们对他们热心。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
那些人熱心待你們,卻不是好意,是要離間你們,叫你們熱心待他們。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
那些人热心待你们,却不是好意,是要离间你们,叫你们热心待他们。

加 拉 太 書 4:17 Chinese Bible: Union (Traditional)
那 些 人 熱 心 待 你 們 , 卻 不 是 好 意 , 是 要 離 間 你 們 ( 原 文 是 把 你 們 關 在 外 面 ) , 叫 你 們 熱 心 待 他 們 。

加 拉 太 書 4:17 Chinese Bible: Union (Simplified)
那 些 人 热 心 待 你 们 , 却 不 是 好 意 , 是 要 离 间 你 们 ( 原 文 是 把 你 们 关 在 外 面 ) , 叫 你 们 热 心 待 他 们 。

Poslanica Galaæanima 4:17 Croatian Bible
Oni revnuju za vas, ne časno, nego - odvojiti vas hoće da onda vi za njih revnujete.

Galatským 4:17 Czech BKR
Milujíť vás někteří nedobře, nýbrž odstrčiti vás chtějí, abyste vy je milovali.

Galaterne 4:17 Danish
De ere nidkære for eder, dog ikke for det gode; men de ville udelukke eder, for at I skulle være nidkære for dem.

Galaten 4:17 Dutch Staten Vertaling
Zij ijveren niet recht over u; maar zij willen ons uitsluiten, opdat gij over hen zoudt ijveren.

Nestle Greek New Testament 1904
ζηλοῦσιν ὑμᾶς οὐ καλῶς, ἀλλὰ ἐκκλεῖσαι ὑμᾶς θέλουσιν, ἵνα αὐτοὺς ζηλοῦτε.

Westcott and Hort 1881
ζηλοῦσιν ὑμᾶς οὐ καλῶς, ἀλλὰ ἐκκλεῖσαι ὑμᾶς θέλουσιν, ἵνα αὐτοὺς ζηλοῦτε.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ζηλοῦσιν ὑμᾶς οὐ καλῶς, ἀλλὰ ἐκκλεῖσαι ὑμᾶς θέλουσιν, ἵνα αὐτοὺς ζηλοῦτε.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ζηλοῦσιν ὑμᾶς οὐ καλῶς, ἀλλὰ ἐκκλεῖσαι ὑμᾶς θέλουσιν, ἵνα αὐτοὺς ζηλοῦτε.

Greek Orthodox Church 1904
ζηλοῦσιν ὑμᾶς οὐ καλῶς, ἀλλὰ ἐκκλεῖσαι ὑμᾶς θέλουσιν, ἵνα αὐτοὺς ζηλοῦτε.

Tischendorf 8th Edition
ζηλόω ὑμεῖς οὐ καλῶς ἀλλά ἐκκλείω ὑμεῖς θέλω ἵνα αὐτός ζηλόω

Scrivener's Textus Receptus 1894
ζηλοῦσιν ὑμᾶς οὐ καλῶς, ἀλλὰ ἐκκλεῖσαι ὑμᾶς θέλουσιν, ἵνα αὐτοὺς ζηλοῦτε.

Stephanus Textus Receptus 1550
ζηλοῦσιν ὑμᾶς οὐ καλῶς ἀλλὰ ἐκκλεῖσαι ὑμᾶς θέλουσιν ἵνα αὐτοὺς ζηλοῦτε·

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ζηλουσιν υμας ου καλως αλλα εκκλεισαι υμας θελουσιν ινα αυτους ζηλουτε

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ζηλουσιν υμας ου καλως αλλα εκκλεισαι υμας θελουσιν ινα αυτους ζηλουτε

Stephanus Textus Receptus 1550
ζηλουσιν υμας ου καλως αλλα εκκλεισαι υμας θελουσιν ινα αυτους ζηλουτε

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ζηλουσιν υμας ου καλως, αλλα εκκλεισαι υμας θελουσιν, ινα αυτους ζηλουτε.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ζηλουσιν υμας ου καλως αλλα εκκλεισαι υμας θελουσιν ινα αυτους ζηλουτε

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ζηλουσιν υμας ου καλως αλλα εκκλεισαι υμας θελουσιν ινα αυτους ζηλουτε

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
zēlousin hymas ou kalōs, alla ekkleisai hymas thelousin, hina autous zēloute.

zelousin hymas ou kalos, alla ekkleisai hymas thelousin, hina autous zeloute.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
zēlousin hymas ou kalōs, alla ekkleisai hymas thelousin, hina autous zēloute.

zelousin hymas ou kalos, alla ekkleisai hymas thelousin, hina autous zeloute.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 4:17 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
zēlousin umas ou kalōs alla ekkleisai umas thelousin ina autous zēloute

zElousin umas ou kalOs alla ekkleisai umas thelousin ina autous zEloute

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 4:17 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
zēlousin umas ou kalōs alla ekkleisai umas thelousin ina autous zēloute

zElousin umas ou kalOs alla ekkleisai umas thelousin ina autous zEloute

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 4:17 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
zēlousin umas ou kalōs alla ekkleisai umas thelousin ina autous zēloute

zElousin umas ou kalOs alla ekkleisai umas thelousin ina autous zEloute

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 4:17 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
zēlousin umas ou kalōs alla ekkleisai umas thelousin ina autous zēloute

zElousin umas ou kalOs alla ekkleisai umas thelousin ina autous zEloute

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 4:17 Westcott/Hort - Transliterated
zēlousin umas ou kalōs alla ekkleisai umas thelousin ina autous zēloute

zElousin umas ou kalOs alla ekkleisai umas thelousin ina autous zEloute

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 4:17 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
zēlousin umas ou kalōs alla ekkleisai umas thelousin ina autous zēloute

zElousin umas ou kalOs alla ekkleisai umas thelousin ina autous zEloute

Galatákhoz 4:17 Hungarian: Karoli
Nem szépen buzgolkodnak érettetek, sõt minket ki akarnak rekeszteni, hogy mellettök buzgolkodjatok.

Al la galatoj 4:17 Esperanto
Ili fervore sercxas vin, ne bone; ili ecx volas elsxlosi vin, por ke vi sercxu ilin.

Kirje galatalaisille 4:17 Finnish: Bible (1776)
Ei he teitä oikein kiivaudesta rakasta, vaan he tahtovat teitä minusta pois kääntää, että te heitä kiivaudessa rakastaisitte.

Galates 4:17 French: Darby
Ils ne sont pas zeles à votre egard comme il faut, mais ils veulent vous exclure, afin que vous soyez zeles à leur egard.

Galates 4:17 French: Louis Segond (1910)
Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux.

Galates 4:17 French: Martin (1744)
Ils sont jaloux de vous, [mais] ce n'est pas comme il faut; au contraire, ils vous veulent exclure, afin que vous soyez jaloux d'eux.

Galater 4:17 German: Modernized
Sie eifern um euch nicht fein, sondern sie wollen euch von mir abfällig machen, daß ihr um sie sollt eifern.

Galater 4:17 German: Luther (1912)
Sie eifern um euch nicht fein; sondern sie wollen euch von mir abfällig machen, daß ihr um sie eifern sollt.

Galater 4:17 German: Textbibel (1899)
O sie eifern nicht im guten um euch; nein, sie möchten euch hinausbannen, damit ihr für sie eifert.

Galati 4:17 Italian: Riveduta Bible (1927)
Costoro son zelanti di voi, ma non per fini onesti; anzi vi vogliono staccare da noi perché il vostro zelo si volga a loro.

Galati 4:17 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Coloro sono zelanti per voi, non onestamente; anzi vi vogliono distaccare da noi, acciocchè siate zelanti per loro.

GALATIA 4:17 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Bukan dengan tulusnya orang-orang itu menghambat hati kamu dengan usahanya, melainkan hendak memalingkan kamu, supaya kamu berpaling kepada mereka itu.

Galatians 4:17 Kabyle: NT
Imdanen-agi țbegginen-awen-d belli ḥemmlen-kkun, lameɛna nutni ččuṛen ț-țiḥila ; bɣan kan a kkun sbeɛden fell-i iwakken a ten-tettebɛem nutni.

갈라디아서 4:17 Korean
저희가 너희를 대하여 열심내는 것이 좋은 뜻이 아니요 오직 너희를 이간 붙여 너희로 저희를 대하여 열심내게 하려 함이라

Galatas 4:17 Latin: Vulgata Clementina
Æmulantur vos non bene : sed excludere vos volunt, ut illos æmulemini.

Galatiešiem 4:17 Latvian New Testament
Tie rūpējas par jums, bet ne labā nolūkā; tie grib jūs atšķirt, lai jūs rūpētos par viņiem.

Laiðkas galatams 4:17 Lithuanian
Jie uolūs ne jūsų labui, bet norėtų jus atskirti, kad būtumėte uolūs dėl jų.

Galatians 4:17 Maori
Ko ta ratou whaiwhai i a koutou ehara i te pai: engari e mea ana ratou kia tutakina mai koutou, kia whai ai ko koutou ki a ratou.

Galaterne 4:17 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
De legger sig efter eder med en iver som ikke er god; men de vil stenge eder ute, forat I skal være ivrige for dem.

Gálatas 4:17 Spanish: La Biblia de las Américas
Ellos os tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluiros a fin de que mostréis celo por ellos.

Gálatas 4:17 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Algunos les tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluirlos a fin de que ustedes muestren celo por ellos.

Gálatas 4:17 Spanish: Reina Valera Gómez
Ellos tienen celo de vosotros, mas no para bien; antes, os quieren apartar para que vosotros tengáis celo por ellos.

Gálatas 4:17 Spanish: Reina Valera 1909
Tienen celos de vosotros, pero no bien: antes os quieren echar fuera para que vosotros los celéis á ellos.

Gálatas 4:17 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Tienen celos de vosotros, pero no para bien; antes os quieren echar fuera para que vosotros los celéis a ellos.

Gálatas 4:17 Bíblia King James Atualizada Português
Aqueles que se mostram fazendo tanto esforço para vos agradar não agem com boas intenções, mas seu real propósito é vos isolar a fim de que sejais constrangidos a demonstrar vosso cuidado para com eles.

Gálatas 4:17 Portugese Bible
Eles vos procuram zelosamente não com bons motivos, mas querem vos excluir, para que zelosamente os procureis a eles.   

Galateni 4:17 Romanian: Cornilescu
Nu cu gînd bun sînt plini de rîvnă ei pentru voi, ci vor să vă deslipească de noi, ca să fiţi plini de rîvnă faţă de ei.

К Галатам 4:17 Russian: Synodal Translation (1876)
Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них.

К Галатам 4:17 Russian koi8r
Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них.

Galatians 4:17 Shuar New Testament
Chφkich yajaya taaru ti shiir awajtamainiawai tura atumin yainmaktasa aitkiarmainiatsui. Aya Winφya akantamkitiai tusa wakerutmainiawai, winia antsu shiir Enentßimtursat tusar.

Galaterbrevet 4:17 Swedish (1917)
Man söker med iver att vinna eder för sig, men icke med en god iver; nej, del vilja avspärra eder från andra, för att I med så mycket större iver skolen hålla eder till dem.

Wagalatia 4:17 Swahili NT
Hao watu wengine wanawahangaikia ninyi, lakini nia zao si njema. Wanataka kuwatenganisha nami ili ninyi muwahangaikie wao.

Mga Taga-Galacia 4:17 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
May nangagmamalasakit sa inyo sa hindi mabuting akala; subali't, ang ibig nila ay ihiwalay kayo, upang ipagmalasakit ninyo sila.

Širawt ta iktab Bulǝs i Kǝl-Galatǝya 4:17 Tawallamat Tamajaq NT
Ǝssǝnat as aytedan di saknin-kawan as ǝdgâzan daɣ-wan mišan ǝnnǝyaten-nasan wǝr oleɣnat. Tara ɣas a ǝgan a kawan-zǝmmǝzzǝyan dǝr-i, fǝl ad tǝlkǝmam y idufan-nasan, tǝzǝzzǝwem daɣ-san.

กาลาเทีย 4:17 Thai: from KJV
คนเหล่านั้นเอาอกเอาใจท่าน แต่ไม่ใช่ด้วยความหวังดีเลย เขาอยากจะกีดกันพวกท่านเพื่อท่านจะได้เอาอกเอาใจพวกเขา

Galatyalılar 4:17 Turkish
Başkaları sizi kazanmaya gayret ediyor, ama niyetleri iyi değil. Kendileri için gayret edesiniz diye sizi bizden ayırmak istiyorlar.

Галатяни 4:17 Ukrainian: NT
Ревнують про вас не добре, а хочуть відлучити вас, щоб ви про них ревнували.

Galatians 4:17 Uma New Testament
Tauna to hantongo' tetura ria, doko' mpu'u-ra ngala' nono-ni. Tapi' patuju-ra uma-hana lompe'. Patuju-ra doko' mpogaa' -koi ngkai aku', bona nituku' -ra hante nono-ni mpu'u.

Ga-la-ti 4:17 Vietnamese (1934)
Những người đó vì anh em mà sốt sắng, thì không phải là ý tốt; nhưng họ muốn anh em lìa bỏ chúng tôi, hầu cho anh em sốt sắng vì họ.

Galatians 4:16
Top of Page
Top of Page