תהילים 77
Hebrew Bible OT and NT

1למנצח על ידיתון לאסף מזמור קולי אל אלהים ואצעקה קולי אל אלהים והאזין אלי׃

2ביום צרתי אדני דרשתי ידי לילה נגרה ולא תפוג מאנה הנחם נפשי׃

3אזכרה אלהים ואהמיה אשיחה ותתעטף רוחי סלה׃

4אחזת שמרות עיני נפעמתי ולא אדבר׃

5חשבתי ימים מקדם שנות עולמים׃

6אזכרה נגינתי בלילה עם לבבי אשיחה ויחפש רוחי׃

7הלעולמים יזנח אדני ולא יסיף לרצות עוד׃

8האפס לנצח חסדו גמר אמר לדר ודר׃

9השכח חנות אל אם קפץ באף רחמיו סלה׃

10ואמר חלותי היא שנות ימין עליון׃

11אזכיר מעללי יה כי אזכרה מקדם פלאך׃

12והגיתי בכל פעלך ובעלילותיך אשיחה׃

13אלהים בקדש דרכך מי אל גדול כאלהים׃

14אתה האל עשה פלא הודעת בעמים עזך׃

15גאלת בזרוע עמך בני יעקב ויוסף סלה׃

16ראוך מים אלהים ראוך מים יחילו אף ירגזו תהמות׃

17זרמו מים עבות קול נתנו שחקים אף חצציך יתהלכו׃

18קול רעמך בגלגל האירו ברקים תבל רגזה ותרעש הארץ׃

19בים דרכך ושביליך במים רבים ועקבותיך לא נדעו׃

20נחית כצאן עמך ביד משה ואהרן׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 76
Top of Page
Top of Page