תהילים 76
Hebrew Bible OT and NT

1למנצח בנגינת מזמור לאסף שיר נודע ביהודה אלהים בישראל גדול שמו׃

2ויהי בשלם סכו ומעונתו בציון׃

3שמה שבר רשפי קשת מגן וחרב ומלחמה סלה׃

4נאור אתה אדיר מהררי טרף׃

5אשתוללו אבירי לב נמו שנתם ולא מצאו כל אנשי חיל ידיהם׃

6מגערתך אלהי יעקב נרדם ורכב וסוס׃

7אתה נורא אתה ומי יעמד לפניך מאז אפך׃

8משמים השמעת דין ארץ יראה ושקטה׃

9בקום למשפט אלהים להושיע כל ענוי ארץ סלה׃

10כי חמת אדם תודך שארית חמת תחגר׃

11נדרו ושלמו ליהוה אלהיכם כל סביביו יובילו שי למורא׃

12יבצר רוח נגידים נורא למלכי ארץ׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 75
Top of Page
Top of Page