תהילים 75
Hebrew Bible OT and NT

1למנצח אל תשחת מזמור לאסף שיר הודינו לך אלהים הודינו וקרוב שמך ספרו נפלאותיך׃

2כי אקח מועד אני מישרים אשפט׃

3נמגים ארץ וכל ישביה אנכי תכנתי עמודיה סלה׃

4אמרתי להוללים אל תהלו ולרשעים אל תרימו קרן׃

5אל תרימו למרום קרנכם תדברו בצואר עתק׃

6כי לא ממוצא וממערב ולא ממדבר הרים׃

7כי אלהים שפט זה ישפיל וזה ירים׃

8כי כוס ביד יהוה ויין חמר מלא מסך ויגר מזה אך שמריה ימצו ישתו כל רשעי ארץ׃

9ואני אגיד לעלם אזמרה לאלהי יעקב׃

10וכל קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 74
Top of Page
Top of Page