תהילים 57
Hebrew Bible OT and NT

1למנצח אל תשחת לדוד מכתם בברחו מפני שאול במערה חנני אלהים חנני כי בך חסיה נפשי ובצל כנפיך אחסה עד יעבר הוות׃

2אקרא לאלהים עליון לאל גמר עלי׃

3ישלח משמים ויושיעני חרף שאפי סלה ישלח אלהים חסדו ואמתו׃

4נפשי בתוך לבאם אשכבה להטים בני אדם שניהם חנית וחצים ולשונם חרב חדה׃

5רומה על השמים אלהים על כל הארץ כבודך׃

6רשת הכינו לפעמי כפף נפשי כרו לפני שיחה נפלו בתוכה סלה׃

7נכון לבי אלהים נכון לבי אשירה ואזמרה׃

8עורה כבודי עורה הנבל וכנור אעירה שחר׃

9אודך בעמים אדני אזמרך בל אמים׃

10כי גדל עד שמים חסדך ועד שחקים אמתך׃

11רומה על שמים אלהים על כל הארץ כבודך׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 56
Top of Page
Top of Page