תהילים 56
Hebrew Bible OT and NT

1למנצח על יונת אלם רחקים לדוד מכתם באחז אתו פלשתים בגת חנני אלהים כי שאפני אנוש כל היום לחם ילחצני׃

2שאפו שוררי כל היום כי רבים לחמים לי מרום׃

3יום אירא אני אליך אבטח׃

4באלהים אהלל דברו באלהים בטחתי לא אירא מה יעשה בשר לי׃

5כל היום דברי יעצבו עלי כל מחשבתם לרע׃

6יגורו יצפינו המה עקבי ישמרו כאשר קוו נפשי׃

7על און פלט למו באף עמים הורד אלהים׃

8נדי ספרתה אתה שימה דמעתי בנאדך הלא בספרתך׃

9אז ישובו אויבי אחור ביום אקרא זה ידעתי כי אלהים לי׃

10באלהים אהלל דבר ביהוה אהלל דבר׃

11באלהים בטחתי לא אירא מה יעשה אדם לי׃

12עלי אלהים נדריך אשלם תודת לך׃

13כי הצלת נפשי ממות הלא רגלי מדחי להתהלך לפני אלהים באור החיים׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 55
Top of Page
Top of Page