תהילים 55
Hebrew Bible OT and NT

1למנצח בנגינת משכיל לדוד האזינה אלהים תפלתי ואל תתעלם מתחנתי׃

2הקשיבה לי וענני אריד בשיחי ואהימה׃

3מקול אויב מפני עקת רשע כי ימיטו עלי און ובאף ישטמוני׃

4לבי יחיל בקרבי ואימות מות נפלו עלי׃

5יראה ורעד יבא בי ותכסני פלצות׃

6ואמר מי יתן לי אבר כיונה אעופה ואשכנה׃

7הנה ארחיק נדד אלין במדבר סלה׃

8אחישה מפלט לי מרוח סעה מסער׃

9בלע אדני פלג לשונם כי ראיתי חמס וריב בעיר׃

10יומם ולילה יסובבה על חומתיה ואון ועמל בקרבה׃

11הוות בקרבה ולא ימיש מרחבה תך ומרמה׃

12כי לא אויב יחרפני ואשא לא משנאי עלי הגדיל ואסתר ממנו׃

13ואתה אנוש כערכי אלופי ומידעי׃

14אשר יחדו נמתיק סוד בבית אלהים נהלך ברגש׃

15ישימות עלימו ירדו שאול חיים כי רעות במגורם בקרבם׃

16אני אל אלהים אקרא ויהוה יושיעני׃

17ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה וישמע קולי׃

18פדה בשלום נפשי מקרב לי כי ברבים היו עמדי׃

19ישמע אל ויענם וישב קדם סלה אשר אין חליפות למו ולא יראו אלהים׃

20שלח ידיו בשלמיו חלל בריתו׃

21חלקו מחמאת פיו וקרב לבו רכו דבריו משמן והמה פתחות׃

22השלך על יהוה יהבך והוא יכלכלך לא יתן לעולם מוט לצדיק׃

23ואתה אלהים תורדם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 54
Top of Page
Top of Page