תהילים 54
Hebrew Bible OT and NT

1למנצח בנגינת משכיל לדוד בבוא הזיפים ויאמרו לשאול הלא דוד מסתתר עמנו אלהים בשמך הושיעני ובגבורתך תדינני׃

2אלהים שמע תפלתי האזינה לאמרי פי׃

3כי זרים קמו עלי ועריצים בקשו נפשי לא שמו אלהים לנגדם סלה׃

4הנה אלהים עזר לי אדני בסמכי נפשי׃

5ישוב הרע לשררי באמתך הצמיתם׃

6בנדבה אזבחה לך אודה שמך יהוה כי טוב׃

7כי מכל צרה הצילני ובאיבי ראתה עיני׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 53
Top of Page
Top of Page